Genoeg leden voor nieuwe dorpsmolen in Reduzum

De 'ledenmeter' bij Reduzum geeft aan dat de grens van 500 is gepasseerd.

De Coöperatie Doarpsmûne Reduzum passeerde maandag het cruciale aantal van 500 leden. De teller staat op 519 en dat is ruim voldoende om aan de voorwaarde voor het krijgen van de volledige SCE-subsidie te voldoen.
Lees meer over
Leeuwarden

Eind volgend jaar vervangt een nieuwe dorpsmolen de bestaande van 1994. Netbeheerder Liander gaf eerder aan dat er voor de stroom voldoende ruimte is op het netwerk. ,,Dat is noch gjin garânsje, mar ik ha der betrouwen yn dat ek dat definityf goed komt”, stelt secretaris Jeljer Zijlstra van de Redúster energiecoöperatie.

Leden komen niet alleen uit Friens, Idaerd en Reduzum. Dat zijn de dorpen die meeprofiteren van de opbrengsten van een nieuwe turbine. Ook uit Grou, Wytgaard, Mantgum, Raerd en Jirnsum kwamen aanmeldingen binnen.

Volgens Zijlstra speelden buurtambassadeurs een cruciale rol. Zij gingen langs de deuren om mensen over te halen om lid te worden. ,,Wat in geweldige stipe út de mienskip.”

Nieuws

menu