'Gemeenteraad Leeuwarden aan zet bij besluit mega-zonnepark'

Zonnepanelen. Foto archief LC

Zonnepanelen. Foto archief LC Foto: Siep van Lingen

Wethouder Hein de Haan geeft het nieuwe zonnepark in het Leeuwarder Middelzeegebied een kans, maar belooft de gemeenteraad nauw te betrekken bij de besluitvorming.
Lees meer over
Leeuwarden

Solar Proactive wil een zeer groot zonnepark aanleggen nabij de Kempenaersreed, tussen het spoor Leeuwarden-Heerenveen en de Swette. Volgens de gemeente gaat het om ,,circa 56 hectare’’ terwijl het park een vermogen van ongeveer 83 MegaWattpiek krijgt.

,,Dit initiatief past binnen zowel de korte- als langere-termijndoelstelling van de Leeuwarder Energieagenda’’, zo liet de wethouder deze week weten in een brief aan de gemeenteraad.

Er is nog geen definitieve aanvraag ingediend, benadrukt De Haan, die het dan ook te vroeg vindt om een oordeel te vellen. Eerst moet Solar Proactive meer informatie leveren, bijvoorbeeld over de inpassing in het landschap, het draagvlak in de omgeving, de tijdelijkheid van het park en de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Het park is niet zomaar mogelijk binnen het bestemmingsplan, ,,maar past wel in verschillende beleidskaders’’, zegt De Haan. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om zelf een besluit te nemen over toestemming. ,,Maar dit plan is zo groot, daar willen we de gemeenteraad bij betrekken’’, belooft de wethouder.

Hij wil het plan een kans geven. Leeuwarden heeft namelijk hoge doelstellingen op het gebied van groene energie. ,,Als je niet voor deze locatie kiest, dan moet het misschien op een andere plek waar het minder gewenst is.’’

Bovendien zijn de onderhandelingen tussen Solar Proactive met andere grondeigenaren zoals de Dairy Campus al ver gevorderd. Hierbij wordt ook onderzocht of de zonnestroomproductie kan worden gecombineerd met ,,agrarische productie en grondgebonden veehouderij.’’