Gemeente Leeuwarden nam lening als coronabuffer

De Oldehove in Leeuwarden, ook wel de toren van Pisa, volgens Merk Fryslân.

De Oldehove in Leeuwarden, ook wel de toren van Pisa, volgens Merk Fryslân. FOTO ARCHIEF LC/MARK VAN DER MEULEN

De gemeente Leeuwarden heeft eerder dit jaar een ‘coronalening’ van 30 miljoen euro afgesloten voor twee jaar.
Lees meer over
Leeuwarden

‘De lening was bedoeld als buffer voor het geval de rentemarkt geen geld beschikbaar zou hebben’, verklaren burgemeester en wethouders in de conceptbegroting voor volgend jaar. Dit vanwege ‘de onzekerheid door corona’. Voor Leeuwarden was dit gunstig, want het gaat om een lening met een negatieve rente van 0,32 procent.