Gemeente Leeuwarden nam lening als coronabuffer

De Oldehove in Leeuwarden, ook wel de toren van Pisa, volgens Merk Fryslân. FOTO ARCHIEF LC/MARK VAN DER MEULEN

De gemeente Leeuwarden heeft eerder dit jaar een ‘coronalening’ van 30 miljoen euro afgesloten voor twee jaar.
Lees meer over
Leeuwarden

‘De lening was bedoeld als buffer voor het geval de rentemarkt geen geld beschikbaar zou hebben’, verklaren burgemeester en wethouders in de conceptbegroting voor volgend jaar. Dit vanwege ‘de onzekerheid door corona’. Voor Leeuwarden was dit gunstig, want het gaat om een lening met een negatieve rente van 0,32 procent.

De gemeente heeft altijd geleend geld beschikbaar, bijvoorbeeld om lopende zaken te kunnen afhandelen. Vanwege de lage of zelfs negatieve rente is dit momenteel financieel aantrekkelijk. ‘Voor het begrotingsjaar 2021 is de verwachting dat de rente stabiel blijft op het niveau van 2020 of enigszins gaat stijgen’, schrijven B en W. Doordat de huidige rente lager is dan de gemiddelde rente op de bestaande leningenportefeuille, zal de gemiddeld te betalen rente op de langlopende schuld dalen.

Nieuws

menu