Van Egyptische Toetanchamon-ring tot goudleer uit Idaerd: Leeuwarden schenkt oude voorwerpen aan musea elders

De gemeente Leeuwarden stoot honderden historische voorwerpen af. Ze waren in beheer bij het Fries Museum en Het Princessehof. Een fors deel verhuist naar instellingen buiten Friesland.

Verzamelaar Anne Tjibbes van der Meulen poseerde ooit als onderkoning van Egypte.

Verzamelaar Anne Tjibbes van der Meulen poseerde ooit als onderkoning van Egypte. BRON STREEKMUSEUM TYTSJERKSTERADIEL

Lees meer over
Leeuwarden

Het gaat veelal om voorwerpen die niet langer in de collectie van Het Princessehof passen. ,,Je kunt niet eindeloos verzamelen. We hebben wel een depot, maar dat kent zijn grenzen’’, zegt Dirk Boomsma, teamleider beheer en behoud bij beide musea. ,,Je moet dus soms dingen afstoten. Een museum ontwikkelt zich nu eenmaal in een bepaalde richting.’’

Nieuws

menu