Geldboetes voor bedrijven na dodelijk werkongeluk bij Leeuwarder machinefabriek Douna

Een werknemer en hulpverleners bij de ingang van Douna Machinery in Leeuwarden op de dag van het fatale ongeval, 17 mei 2018. FOTO ANTON KAPPERS FOTO ANTON KAPPERS

Twee bedrijven die betrokken waren bij de dood van twee werklieden op het terrein van de Leeuwarder machinefabriek Douna in mei 2018 zijn veroordeeld tot geldboetes. Dit heeft de rechtbank in Zwolle maandagmiddag bepaald.
Lees meer over
Leeuwarden

Douna Machinery moet 30.000 euro betalen, Mokveld Valves uit Gouda 60.000 euro. Bij het ongeluk kwamen een man uit Wilnis (58) en een collega uit Lopik (45) om het leven.

Ze testten destijds een pompopstelling. Daarbij raakte een koppelschijf los, waardoor een zuiger uit de cilinder schoot en met grote kracht de hoofden van beide werklieden raakte. Twee omstanders zagen het gebeuren.

Het bedrijf uit Gouda was sinds 2015 samen met Douna bezig met de ontwikkeling van een nieuwe aandrijving. Er vonden zeker vijftig testen plaats, bleek uit onderzoek.

Risicovolle test

De rechtbank merkt op: ,,Testwerkzaamheden zijn in de regel risicovolle werkzaamheden. Zeker als – zoals in dit geval – de werknemers in een open cilinder kijken waaronder op dat moment hoge druk wordt opgebouwd. Volgens een deskundige bestaat er bij zo’n test met overdruk een serieus risico dat iets uit elkaar klapt of kapot knapt waardoor werknemers kunnen worden getroffen door uit elkaar vliegende delen.’’

Juist om die reden moesten op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving de risico’s in kaart worden gebracht. Dit is een plicht van de werkgever. ,,Ook moet de werkgever, die een zorgplicht heeft, zijn werknemers beschermen tegen eigen fouten of onvoorzichtigheden.’’

Bedrijven leefden zorgplicht niet na

De twee bedrijven hebben volgens de rechtbank nagelaten om de zorgplicht na te leven. ,,Hiermee hebben ze bewust de kans aanvaard dat de medewerkers de test op een door hun gekozen methode zouden uitvoeren. Die methode bleek achteraf onveilig. De werkgevers hadden moeten weten dat een onveilig methode kan leiden tot levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de bedrijven opzettelijk hebben gehandeld.’’

Onherstelbaar leed

Volgens de rechtbank is door het handelen van de werkgevers de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan. ,,Een straf, in welke vorm dan ook, kan dit leed niet ongedaan maken. De bedrijven hebben zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, waarvoor in het geval van een rechtspersoon een geldboete de maximale straf is.’’

De officier van justitie eiste begin december tegen Douna 50.000 euro boete, en tegen Mokveld Valves 80.000 euro.

Nieuws

menu