Geld voor veiliger fietsroutes in Leeuwarden

Langs de Harlingerstraatweg komen schuine stoepranden.

Langs de Harlingerstraatweg komen schuine stoepranden. FOTO LC/ERWIN BOERS

Met hulp van Den Haag kan Leeuwarden het komend jaar een aantal doorgaande fietsroutes veiliger aanleggen, vooral de routes van Marsum en Stiens naar de binnenstad.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit heeft CDA-wethouder Friso Douwstra donderdag bekend gemaakt. Den Haag heeft bijna 260.000 euro beschikbaar gesteld voor ,,verbetering van doorfietsroutes’’ in de Leeuwarden. De gemeente moet hier een zelfde bedrag bij inbrengen, waardoor dus 520.000 euro beschikbaar is.

Een belangrijke maatregel is de verwijdering van rechte stoepranden en andere riskante hoogteverschillen op de Harlingerstraatweg, Mr. P.J. Troelstraweg, Harlingersingel en een deel van de Spanjaardslaan. Een schuinere afloop, zoals op de Schrans, geeft minder risico’s. Wie hier tegen een rand rijdt, heeft minder kans om te vallen.

De fietsoversteken op de rotondes van de Harlingersingel worden verhoogd, zodat automobilisten zich hier beter bewust van worden. Verder is er geld voor een veiliger fietspad langs de Poptawei. Het geld werd in juli aangevraagd.