Geld voor sport, cultuur en bomen? Voor deze drie zaken is ruime steun in de Leeuwarder gemeenteraad na meevaller van 15 miljoen

Op de Eewal en de pleinen rond het stadhuis is ruimte voor meer bomen, hoopt GroenLinks.

Op de Eewal en de pleinen rond het stadhuis is ruimte voor meer bomen, hoopt GroenLinks. Foto LC/Erwin Boers

Bezuinigingen op sportcomplex Middelsee en culturele evenementen moeten worden teruggedraaid. De bomenaanplant in de stad verdient versnelling.
Lees meer over
Leeuwarden

Voor deze drie zaken is ruime steun in de Leeuwarder gemeenteraad. Die zag zich dit voorjaar geconfronteerd met een meevaller van 15,5 miljoen euro. Die is te danken aan teruggevallen uitgaven in de coronatijd en aan geld uit Haagse steunfondsen.