Geld nodig voor volkshuisvesting

Betere spreiding van arm en rijk over Leeuwarder dorpen en wijken is een goed idee, maar de gemeente moet dan wel voor meer geld zorgen, vinden woningcorporaties.

DCIM\102MEDIA\DJI_0280.JPG

DCIM\102MEDIA\DJI_0280.JPG

PvdA-wethouder Hein de Haan kwam afgelopen zomer met ambitieuze plannen voor een ‘ongedeelde stad’. De groeiende kloof tussen arme huurbuurten en rijke koopwijken moet kleiner worden, bepleitte hij. De afgelopen reageerden corporaties, huurdersorganisaties en andere belangenclubs met uitgebreide brieven. De volkshuisvestingsvisie wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

De Haan vindt dat woningcorporaties een sterkere rol moeten krijgen bij huisvesting en woonzorg. Ze zouden ook weer huizen moeten verhuren aan middeninkomens. Verder hoopt De Haan een deel van de goedkope woningmarkt af te schermen tegen opkoop door particuliere verhuurders. Ook wil hij dorpsbewoners soms voorrang te geven bij leegkomende corporatiehuizen in eigen dorp.

Ambitieus

,,Uw plannen zijn zeer ambitieus’’, schrijft de directie van WoonFriesland in reactie op De Haan. De corporatie ,,omarmt het principe van de ongedeelde stad’’, maar wijst ook op ,,grote financiële implicaties en bijdrages van de overheid’’ die hiervoor nodig zijn.

De andere grote corporatie Elkien reageert op vergelijkbare wijze. Ze ziet de ambities zitten, maar dan moet de gemeente er wel langdurig fors in investeren, zowel ,,organisatorisch als financieel’’. De corporaties willen best meer bieden, maar hebben zelf weinig geld.

WoonFriesland vraagt De Haan om samen op te trekken tegen de hoge verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting die Den Haag ieder jaar eist. De corporatie betaalt jaarlijks 19 miljoen euro euro aan het rijk. Dit geld zou WoonFriesland liever investeren in ,,een ongedeelde stad’’.

In de brief vraagt WoonFriesland om zo’n 220 extra huurwoningen te mogen bouwen, bovenop eerdere afspraken. Hiervan zouden er 150 kunnen komen in het oude Cambuurgebied: ,,Deze locatie sluit perfect aan bij de woonwensen en financiële mogelijkheden van onze huurders.’’

begeleiding voor kwetsbare groepen

De grote twee huurdersorganisaties Nieuw Elan en de Bewonersraad zijn in grote lijnen positief, maar wijzen ook op voetangels, bijvoorbeeld bij het toewijzingsbeleid. Zo komen er forse aantallen ‘kwetsbare groepen’ in de sociale huurhuizen terecht. Een deel hiervan heeft begeleiding nodig, maar die is lang niet altijd voldoende, waardoor nu woonproblemen ontstaan.

De ongedeelde stad is een mooi idee, maar de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van woningen is minstens zo belangrijk, benadrukt de Bewonersraad. Nieuw Elan is blij dat De Haan een deel van de particuliere woningmarkt ,,wil afschermen van opkoop’’ door commerciële verhuurders. Hij moet proberen om slechte huisjesmelkers uit de stad te weren, vindt Nieuw Elan.

Het idee om dorpelingen voorrang te geven voor vrijkomende huurhuizen wordt enthousiast ontvangen op het platteland, zo blijkt uit reacties van organisaties uit bijvoorbeeld Wergea en Reduzum. Corporatie WoonFriesland belooft hierover mee te denken met de wethouder.

Een groot deel van de corporatiehuizen in dorpen wordt bewoond door oudere mensen. Soms is een verhuizing naar een aangepaste woning beter, vindt de gemeente. Zij stelt voor verhuisbegeleiding op te starten voor kwetsbare ouderen, waardoor eengezinswoningen vrijkomen voor jongere dorpelingen. Sommige dorpsclubs zijn bang dat hun ouderen hiermee het dorp uit worden gejaagd. Zij willen daarom dat er nieuwe ouderenwooncentra in de dorpen worden gebouwd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden