Geitenhouderij in Reduzum: FNP wil bijeenkomst met omwonenden

Een geit ter illustratie. FOTO PIXABAY

Nu er onrust in Reduzum is over plannen van Boonstra Agro om van koeien op geiten over te gaan, wil de FNP-fractie dat er snel een inspraakbijeenkomst komt.
Lees meer over
Leeuwarden

De FNP’ers dringen daarop aan in een reeks vragen aan het Leeuwarder college van burgemeester en wethouders.

Ook wil de fractie een toelichting op de gemeentelijke mededeling, dat er voor de omschakeling op geiten geen milieu-effectrapportage nodig zou zijn. Er loopt nog een onderzoek naar de gevolgen van de geitenhouderij op de gezondheid van omwonenden. Die lopen een hogere kans op longonsteking.

Nieuws

Meest gelezen