GGZ-locatie Barrahûs interessant voor archeologie

Locatie voor nieuwbouw van de GGZ ten westen van Techum in een gebied wat grenst aan Barrahûs en in het de nieuwe wijk Middelsee. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Het nieuw te bouwen GGZ-complex onder Leeuwarden komt op een archeologische toplocatie. In dit gebied woonden ooit kloosterlingen en edelen.
Lees meer over
Leeuwarden

GGZ maakte dinsdag bekend ten oosten van buurtschap Barrahûs te willen bouwen. In deze omgeving stonden vroeger een stins en een kloosterboerderij. Iets verderop stuitten onderzoekers in 2009 op twee menselijke skeletten die in hurkhouding waren begraven. Het gebied was in de IJzertijd bewoond.

,,We hebben voor de wijk Middelsee boringen laten uitvoeren. Die bevestigen wat we al dachten: de grond op deze plek behoort tot de hoogste waardecategorie voor de archeologie’’, zegt Jan-Willem Oudhof, gemeentearcheoloog van Leeuwarden. Een opgraving ligt dan ook voor de hand, voorafgaand aan de bouw.

Aan Barrahûs kleven veel middeleeuwse verhalen. Hier stond een kasteeltje (stins), waar edelen van Oostergo en Westergo soms bijeenkwamen. Hier was ook een agrarische vestiging van het Barraconvent, het klooster in Burgum.

De stins stond iets westelijker dan de GGZ-locatie, maar niemand weet hoe ver de bebouwing doorliep. De beroemde Friese diplomaat Viglius van Aytta werd in 1507 geboren op Barrahûs. Enkele jaren later werd de stins in een oorlog verwoest.

Nieuws

menu