Tolk Fedde Dijkstra uit Wirdum stopt uit protest tegen lage tarieven in strafrecht

Tolk Fedde Dijkstra weigert nog langer voor een minimaal tarief te werken in de Leeuwarder gerechten. Daarmee loopt het recht van verdachten om zich in het Fries uit te drukken gevaar.

Rechtbanktolk Fedde Dijkstra stopt ermee.

Rechtbanktolk Fedde Dijkstra stopt ermee. FOTO NIELS WESTRA

Lees meer over
Leeuwarden

Om de haverklap klinkt een fanfareorkest in huize Dijkstra te Wirdum. Het Friese volkslied. ,,It is myn ringtoan’’, zegt tolk/vertaler Fedde Dijkstra. ,,Troch myn soan betocht. Dy fûn it wol by my passen.’’ Inmiddels wordt hij er zelf een beetje horendol van. De Volkskrant , het Algemeen Dagblad , Omrop Fryslân, het Friesch Dagblad , gedeputeerde Sietske Poepjes. Allemaal willen ze met Dijkstra praten. ,,Net te leauwen wat der allegear bart.’’

Nieuws

menu