Vijf Friese scholen willen meer gaan samenwerken. Studenten zijn enthousiast: 'Maar eerst zien, dan geloven'

Meer samenwerken om de tekorten in de arbeidsmarkt op te lossen en de Friese economie te versterken. Dat willen vijf Friese onderwijsinstellingen gaan doen.

Symen Johannes Hoekstra (21) vertelt aan de bestuurders van vijf Friese onderwijsinstellingen, wat hij van de plannen vindt. Links naast hem zit Esra Tigchelaar (22).

Symen Johannes Hoekstra (21) vertelt aan de bestuurders van vijf Friese onderwijsinstellingen, wat hij van de plannen vindt. Links naast hem zit Esra Tigchelaar (22). Foto: Hoge Noorden / Jaap Schaaf

Lees meer over
Leeuwarden

Maandag tekenden ze samen met provincie Fryslân een intentieverklaring. ,,We werkten al samen”, legt Erica Schaper, bestuursvoorzitter van NHL Stenden, uit. ,,Maar daar doen we nu nog een schepje bovenop.” Een voorbeeld van de vernieuwde samenwerking is het idee om studenten samen naar vraagstukken uit de maatschappij te laten kijken. Spark the Movement is daar al mee bezig. Bij dat initiatief werken studenten van alle opleidingsniveaus samen aan opdrachten over circulaire economie. ,,Door alle lagen heen kijken ze naar een bepaald probleem. Zo kom je tot hele andere oplossingen”, denkt Schaper.

Studenten enthousiast