Wat is natuur? De gemiddelde Fries is ook blij met een plantsoen en bakkeleit over stikstof

Vijf vragen aan Sjaak Moerman, onderzoeker van het Planbureau Fryslân en opsteller van het rapport over Friezen en hun gevoel over natuur, landschap en biodiversiteit.

Onderzoeker Sjaak Moerman van het Planbureau Fryslân: ,,Over natuur bestaat al snel spraakverwarring. Er is geen gemeenschappelijke taal.''

Onderzoeker Sjaak Moerman van het Planbureau Fryslân: ,,Over natuur bestaat al snel spraakverwarring. Er is geen gemeenschappelijke taal.'' Foto: Niels Westra

Lees meer over
Leeuwarden

Wat viel op aan de antwoorden van de 3039 Friezen die meededen?