Nazaat Friese familie mag zich onverwacht jonkheer noemen dankzij ontdekking achtergrond: 'Zoiets komt bijna nooit voor'

Een lid van een Fries geslacht die niet wist dat hij van adel was, mag zich binnenkort zomaar jonkheer noemen. Zoiets is hoogst uitzonderlijk, aldus de Hoge Raad van Adel.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma en jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter 
van de Hoge Raad van Adel in de Oranjezaal in het Leeuwarer stadhuis.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma en jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel in de Oranjezaal in het Leeuwarer stadhuis. FOTO LC/ERWIN BOERS

Lees meer over
Leeuwarden

,,Het gaat om iemand die behoort tot een familie die al voor 1795 tot de inheemse adel behoorde’’, zegt jonkheer Pieter de Savornin Lohman, voorzitter van de Hoge Raad van Adel. Het komt vrijwel nooit meer voor dat mensen ontdekken dat ze recht hebben op een titel. Een erkenning maakt ook de nazaten meteen adellijk.