Fries Museum krijgt 17de-eeuwse glas-in-lood ramen

Het Fries Museum in Leeuwarden. FOTO ANP

Dankzij een schenking heeft het Fries Museum twee glas-in-lood ramen toegevoegd aan zijn collectie. De 17de-eeuwse ramen zijn afkomstig uit Wiarda State in Goutum. Op de ramen zijn de namen en familiewapens van Bauck van Eminga en Aelcke van Galama te zien.

Eeuwenlang hebben op Wiarda State belangrijke Friese families gewoond. In 1882 werd het landhuis afgebroken en in de loop der tijd hebben de nazaten van de laatste bewoners stukje bij beetje de inboedel aan het museum geschonken. Onderdelen van het gebouw zijn verspreid geraakt en vier glas-in-lood ramen zijn in Delft terechtgekomen. Twee daarvan zijn nu aan het Fries Museum geschonken.

De ramen zijn nog tot en met 15 september te zien in de tentoonstelling Verzameld werk: de rijke collectie van Friesland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden