Fries Landbouwmuseum krijgt toch subsidie van provincie

Het Fries Landbouwmuseum heeft zichzelf voorlopig van de ondergang gered. Met een injectie van de provincie moet het museum nu zijn waarde bewijzen.

Het Fries Landbouwmuseum verhuisde in 2018 van Earnewâld naar Leeuwarden waar het huist in een monumentale jugendstilboerderij.

Het Fries Landbouwmuseum verhuisde in 2018 van Earnewâld naar Leeuwarden waar het huist in een monumentale jugendstilboerderij. FOTO NIELS WESTRA

Lees meer over
Leeuwarden

De klap was hard, eind juni. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA, cultuur) nam het advies van een speciale commissie over om het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden de komende vier jaar niet te subsidiëren. De commissie draaide er in haar oordeel niet omheen: het museum plaatst zich buiten de huidige discussie over landbouw. De sector staat in ‘het brandpunt van het maatschappelijk debat’, schreef de commissie, het Fries Landbouwmuseum heeft daarbij een ‘verantwoordelijkheid om relevant te blijven’. Juist dat las de commissie niet terug in de subsidie-aanvraag.