Fors meer auto's op Julianalaan Leeuwarden sinds afsluiting van Hendrik Algraweg

Het Leeuwarder autoverkeer op de Julianalaan is met 17 procent toegenomen sinds de afsluiting van de Hendrik Algraweg. Dit blijkt uit verkeerstellingen van de gemeente.

Het oostelijk deel van de Julianalaan.

Het oostelijk deel van de Julianalaan. Foto: LC

In 2012 reden er op een gemiddelde weekdag 18.810 auto’s en vrachtwagens langs. Dit aantal zakte naar 18.593 in 2018, mogelijk dankzij de voltooiing van de Heak om Leeuwarden. Bij een telling begin dit jaar was echter een forse stijging te zien: er waren nu 21.745 gemotoriseerde bewegingen per dag.

De stijging sinds 2018 kan het gevolg zijn van de afsluiting van de Hendrik Algraweg ten zuiden van het Van Harinxmakanaal. Dit gebeurde in de zomer van 2019, omdat de gemeente hier de woonwijk Middelsee wil bouwen.

Heak

Bewoners van de Julianalaan en wijkpanel Huizum-West hebben zich destijds verzet tegen de afsluiting uit vrees dat dit een verkeerstoename op de stadsring zou veroorzaken. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die om de stad heen willen, hebben namelijk niet altijd zin om de Heak te pakken.

De cijfers worden later deze maand besproken tijdens een Open Podium van de gemeenteraad. Dit gebeurt op aandringen van de VVD, die pleit voor een debat met omwonenden over de verkeersdrukte. De laatste telling is in januari verricht, dus voor de coronamaatregelen. Dit gebeurde tussen de Overijsselselaan en het Van Miereveltplantsoen. 

Van de onderzochte dagen blijkt de donderdag het drukst. Dan rijden er 26.142 motorvoertuigen langs de telplek. Dat is bijna twee keer zoveel als op een zondag. Dan zijn er 13.614 verkeersbewegingen. Gemiddeld rijden er op een dag 935 middelzware tot zware voertuigen (bijvoorbeeld vrachtwagens) langs de telplek. Op een werkdag zijn dit er meer dan 1200.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden