Festival Welcome to the Village mag doorgaan, maar met beperkingen

Welcome to the Village. FOTO LC

Welcome to the Village kan dit weekend gewoon doorgaan. Twee procedures die Groene Ster Duurzaam had aangespannen leiden niet tot een verbod, wel tot een beperking.
Lees meer over
Leeuwarden

De rechter heeft besloten dat het festival op vrijdag en zaterdag om middernacht moet stoppen met versterkte muziek, in plaats van om een uur 's nachts. En ook worden de geluidsnormen 's nachts bepaald door het aantal decibellen dat geproduceerd wordt voor het podium. En wordt niet de geluidsbelasting op de gevels van woningen in de omgeving als uitgangspunt genomen.

Wethouder Sjoerd Feitsma is verbaasd door de uitspraak. ,,Omdat een vrijwel identieke ontheffing vorig jaar de toets van de rechter wel kon doorstaan. Net als vorig jaar zijn wij van mening dat de oorspronkelijke ontheffing gebaseerd was op een degelijke belangenoverweging, maar de rechter denkt daar dus anders over."

'Je hebt geen volle tent waar mensen nog een uur lang bij een optreden zijn'

,,Dat vinden wij jammer, want de overlast van geluid meet je niet bij een podium maar op de gevels van de woningen. Hoe hard het geluid daar is, wordt door veel omstandigheden bepaald, zoals windrichting en weer", aldus Ivo van der Meer, advocaat van de festivals.

Ruben Bosch, algemeen directeur van Welcome to the Village is teleurgesteld dat de rechter het festival beperkt, terwijl er aan alle voorwaarden van de gemeente Leeuwarden wordt voldaan. ,,Dat we om twaalf uur moeten stoppen met versterkt geluid, scheelt zo enkele duizenden euro's aan inkomsten. Je hebt geen volle tent waar mensen nog een uur lang bij een optreden zijn.''

'Niet ophouden'

Behalve dat het festival moet inperken, en met acts moet schuiven, is er wel rekening gehouden met het scenario dat nu uitkomt. ,,Dat we om twaalf uur moeten stoppen met versterkte muziek, betekent niet dat we dan ophouden. We hebben verschillende kleinere feestjes en optredens gepland op het terrein. Niet versterkt maar daar mogen we wel mee door tot vier uur 's nachts. Het festival houdt dus niet op om middernacht."

Voor het festival is het niet de eerste keer dat de rechter beperkingen oplegt. De afgelopen jaren oordeelde de rechtbank al meerdere keren dat de ontheffingen en de vergunningen die de gemeente Leeuwarden afgeeft, laat worden aangeleverd en juridisch niet waterdicht zijn. ,,De vraag of het zin heeft om in Leeuwarden door te gaan, speelt wel", zegt Bosch van WttV. Het is niet voor het eerst dat het festival dat aangeeft, eerder waren er ook al dit soort geluiden te horen bij WttV, net als bij Psy-fi dat later dit jaar wordt georganiseerd.

Bij eerdere uitspraken waarbij de ontheffingen en vergunningen van de gemeente niet ongeschonden door rechtszaken kwamen, stelde de gemeente Leeuwarden dat een nieuw bestemmingsplan dit soort problemen in de toekomst moet helpen voorkomen. Over dat bestemmingsplan wordt al langer gesproken. Maar de verwachting is niet dat het voor 2021 geldt. ,,Een bestemmingsplan voorkomt niet dat er vergunningen nodig zijn", stelt wethouder Sjoerd Feitsma. ,,Wel vervalt de omgevingsvergunning als juridisch instrument omdat de kaders hiervan geborgd worden in het bestemmingsplan."

Groene Ster Duurzaam had zowel een procedure tegen de vergunningen en ontheffingen van de gemeente als de provincie aangespannen. De bezwaren tegen de ontheffingen door de provincie werden door de rechtbank verworpen.

Nieuws

menu