FNP eensgezind: partij voor Lelylijn

FOTO NIELS DE VRIES

De FNP is voor de aanleg van de Lelylijn, de hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen met onder meer stations in Heerenveen en Drachten.
Lees meer over
Leeuwarden

Dat is de uitkomst van een beraad dat dit weekeinde plaatsvond tussen de Statenfractie en vertegenwoordigers van de afdelingen.

De Statenfractie had zich al eerder achter de opvolger van de beoogde Zuiderzeelijn geschaard door als collega-partij in te stemmen met het bestuursakkoord. Ook bij de afdelingen ziet een grote meerderheid de voordelen van Lelylijn, verklaart fractievoorzitter Sijbe Knol. ,,Ik ha eins gjin tsjinlûd heard.’’

Impact op het landschap

In het verleden was de FNP fel gekant tegen de Zuideerzeelijn, omdat deze een te grote aanslag zou doen op het Friese landschap.

Dit standpunt legde de partij destijds geen windeieren. Bij de statenverkiezingen in 2003 steeg de partij van vier naar zeven zetels. Ruim 13,2 procent van de kiezers stemde de partij en dat was het beste resultaat van de FNP ooit.

Toch is volgens Knol geen sprake van een ommezwaai. De Zuiderzeelijn zou deels op hoogte aangelegd worden. ,,Dat is by de Lelylijn net it gefal. Dy hat minder impact op it lânskip.”

Zo goed mogelijk inpassen

Knol benadrukt dat de FNP wel voorwaarden stelt aan de Lelylijn. Die moet landschappelijk gezien zo goed mogelijk ingepast worden. ,,Wy fine dat hy by de sneldyk A7 oanlein wurde moat.”

En de Lelylijn moet niet leiden tot een verstedelijking van Zuidoost-Friesland. ,,As provinsje ha wy der ynfloed op. Wy geane oer de romtlike oardening.”

Nieuws

menu