Extra jongerenwerkers gemeente Leeuwarden mogen langer blijven

Jongerenwerkers bij een van de hangplekken in Leeuwarden. Foto archief LC

Jongerenwerkers bij een van de hangplekken in Leeuwarden. Foto archief LC Foto: Fotobureau Hoge Noorden

De extra jongerenwerkers die de gemeente Leeuwarden heeft aangesteld in de coronacrisis mogen in elk geval tot begin 2024 blijven.
Lees meer over
Leeuwarden

Dat heeft het college van Leeuwarden besloten naar aanleiding van de positieve evaluatie. Begin dit jaar trok de raad al 3 ton uit om de sociaal werkers langer door te laten gaan. Dat was nodig omdat veel jongeren problemen hadden gekregen als gevolg van de coronamaatregelen. Doel was de mentale gevolgen van deze maatregelen te verzachten.

Onlangs is er een evaluatie geweest. Daaruit blijkt dat er meer jongeren zijn bereikt. Er is vooral ingezet op meer zichtbaarheid van het jongerenwerk in wijken en dorpen, meer activiteiten in vakantieperiodes en sociale verbinding door middel van sport en spel.

Wielenpôlle

Zo is er een nieuwe wekelijkse inloop in de Wielenpôlle, waardoor een jonge overlast gevende groep nu beter in beeld is. Hier zijn tot nu toe 22 jongeren bereikt die niet bekend waren bij het jongerenwerk. Ook zijn de jeugdhonken van Stiens en Aldlân een keer in de week extra open.

Het is volgens burgemeester en wethouders nog te vroeg om conclusies te trekken over de langetermijneffecten van het jongerenwerk. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Dit jaar was er 2,5 fulltimer extra beschikbaar, voor volgend jaar is dat 1,5 fulltimer.