Expeditie Leeuwarden: gemeente gaat informatie toegankelijker maken voor mensen met licht verstandelijke beperking

Sanne Kuijpers (links) was een van de mystery guests die de gemeente Leeuwarden onderzocht op haar toegankelijkheid. FOTO LC

Sanne Kuijpers (links) was een van de mystery guests die de gemeente Leeuwarden onderzocht op haar toegankelijkheid. FOTO LC

Instanties bellen, formulieren invullen, hulp vragen bij het vinden van werk: het is voor een gemiddelde burger al best lastig, laat staan voor iemand met een beperking. De gemeente Leeuwarden gaat haar informatie toegankelijker maken voor deze groep.
Lees meer over
Leeuwarden

Twee miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking (LVB), ofwel een IQ tot 85. In de gemeente Leeuwarden gaat het om een op de acht mensen, zo’n 10.000 dus. Ze worden vaak lastig herkend, maar zijn oververtegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg, de gevangenis en onder daklozen.

Hoe toegankelijk is onze dienstverlening en informatie voor deze grote groep, wilde de gemeente Leeuwarden weten. Om hier achter te komen hebben zes mensen met een LVB onderzoek gedaan als mystery guest. Onder begeleiding van een coach probeerden ze antwoord te krijgen op een zelf verzonnen hulpvraag, door te mailen, te bellen en de website te bezoeken. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om langs te gaan bij het gemeenteloket.

Voorleesfunctie toevoegen

Zo deden ze bijvoorbeeld een aanvraag voor huishoudelijke hulp, zochten ze hulp bij het vinden van betaald werk en bij de aanpak van schulden. Hun ervaringen hebben een reeks aanbevelingen opgeleverd waar de gemeente haar voordeel mee wil doen: gebruik pictogrammen en filmpjes om dingen uit te leggen op de website, voeg een voorleesfunctie toe en voorkom dat bezoekers voortdurend moeten doorklikken.

Medewerkers die telefoontjes van burgers moeten beantwoorden, waren niet allemaal even rustig en geduldig, ervoeren de LVB’ers. Hun advies: goed luisteren, doorvragen en informeren of iemand alles begrepen heeft.

De verbeterpunten zijn verwerkt in een nieuwe, integrale aanpak voor mensen met een LVB. Dit plan, ‘Expeditie Leeuwarden’ genaamd, is dinsdag vastgesteld door het Leeuwarder college. Verantwoordelijk wethouder Bert Wassink zei blij te zijn met de input van de ervaringsdeskundigen. ,,Heel veel mensen vinden het moeilijk om aan te haken bij alles wat de maatschappij van hen vraagt. Jullie hebben ons geholpen om het iets makkelijker voor hen te maken.‘’

140.000 euro beschikbaar

Sanne Kuijpers (22) uit Leeuwarden was een van de mystery guests. Waar zij tegenaan liep in haar zoektocht naar informatie? ,,Degene aan de telefoon zei niet zijn naam, dat vond ik niet zo fijn. Ook kreeg ik geen goede uitleg op mijn vraag waar ik precies terecht kon voor een nieuw rijbewijs.’’ Haar advies luidde dus onder meer: stel jezelf voor als medewerker, zodat het niet lijkt of je met een robot praat.

De gemeente was al bezig met het schrijven van makkelijker leesbare brieven en het vereenvoudigen van ambtelijke taal. Daarnaast worden ambtenaren getraind in het signaleren, herkennen en aanleren van vaardigheden voor het omgaan met inwoners met een licht verstandelijke beperking. Ook is samen met ervaringsdeskundigen een film over LVB en laaggeletterdheid gemaakt.

Het Leeuwarder college stelt de komende twee jaar 140.000 euro beschikbaar voor de plannen.