Energiecampus Leeuwarden krijgt Bio-LNG-installatie die over twee jaar moet zorgen voor 38 miljoen duurzame vrachtwagenkilometers

De Energiecampus Leeuwarden, gelegen bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans.

De Energiecampus Leeuwarden, gelegen bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans. Foto: LC

Op de Energiecampus in Leeuwarden wordt eind 2021 gestart met de bouw van een Bio-LNG-installatie. Bio-LNG is een vloeibaar gemaakt biogas en dient als duurzame brandstof voor scheepvaart en vrachtwagens.
Lees meer over
Leeuwarden

De verwachting is dat er vanaf 2023 Bio-LNG geproduceerd wordt voor ongeveer 38 miljoen kilometers vrachtwagentransport. Naast Bio-LNG produceert de installatie ook bruikbare grondstoffen voor de kringlooplandbouw om de bodemvruchtbaarheid en bodembiodiversiteit op peil te houden. Dit is het restproduct uit de installatie, dat wordt opgewerkt tot organische bodemverbeteraar en groene meststof.