Auto's bezoekers vanaf de zomer niet meer welkom op de Eewal in Leeuwarden

Alleen bestemmingverkeer mag vanaf de zomer nog de Eewal op. Ook voor parkeren geldt dan een beperking. Foto LC/Erwin Boers

Op de Leeuwarder Eewal en Wortelhaven geldt vanaf deze zomer een inrijd- en parkeerverbod. Alleen bestemmingsverkeer is hier straks nog welkom.
Lees meer over
Leeuwarden

,,We zetten in op 1 juni of 1 juli’’, zegt CDA-wethouder Friso Douwstra. Het is een eerste stap in het autoluw maken van de noordwestzijde van de binnenstad.

,,Ondernemers en bewoners die in het gebied gevestigd zijn blijven altijd toegang houden tot het gebied’’, zo blijkt uit het plan. Ook leveringen, afhalen, laden en lossen blijven mogelijk, hoewel dit zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan venstertijden of ontheffingen.

Uitzonderingen zijn er ook voor anderen vormen van bestemmingsverkeer, bijvoorbeeld taxi’s, zorgpersoneel en bedrijven in het gebied. ,,Het Stadhouderlijk Hof vraagt bezoekers straks om hier niet met de auto te komen. Als het toch nodig is, kunnen ze het kenteken doorgeven’’, zegt Douwstra. Vergunningen en controles zijn namelijk meer en meer op kentekens gebaseerd.

De gemeente werkt al jaren aan de voorbereiding van dit plan, dat veel vooroverleg met ondernemers vergde. In eerste instantie was het ook de bedoeling om camera’s te plaatsen. Dit bleek echter erg duur, zegt Douwstra.

Na de afsluiting wil de gemeente de situatie een tijdje evalueren. Daarna wordt met ondernemers en bewoners gesproken over verdere stappen. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld ook de Korfmakersstraat en Tweebaksmarkt minder toegankelijk worden voor gemotoriseerd verkeer.

,,Vanuit ondernemers rond de Korfmakerstraat is de afgelopen periode een aantal keren de wens uitgesproken om ook dit gebied autoluw te maken’’, staat in het voorstel. ,,Het gaat dan om het gebied tussen de Weaze-Voorstreek, Tuinen, Oosterkade, Keizersgracht en Nieuweweg.’’

Douwstra wil ook kijken naar herinrichting van de Sint-Jacobsstraat en de pleinen bij het stadhuis. ,,Er is veel vraag naar meer groen in dit gebied. ‘’ Voorlopig is hier echter nog geen geld voor beschikbaar. In het algemeen moet dit deel van de binnenstad meer een verblijfsgebied worden: ,,We gaan van to buy naar to be’’, zegt de wethouder .

Nieuws

Meest gelezen