Op de Ynterfryske Frouljusmoeting die dinsdag begint in Eastermar klinkt vooral Duits. 'Us Frysk kinne se net ferstean'

Friesland strekt verder dan de provincie tussen de Lauwers en het Vlie. Om dat te koesteren, komen deze week weer zo’n dertig vrouwen samen uit de ‘drie Frieslanden’.

V.l.n.r.: Akkie Lindeboom, Saapke Miedema en Baukje Bosscha van de Fryske Rie.

V.l.n.r.: Akkie Lindeboom, Saapke Miedema en Baukje Bosscha van de Fryske Rie. FOTO MARCHJE ANDRINGA

Lees meer over
Leeuwarden
Tytsjerksteradiel

Geen Fries, geen Nederlands, maar Duits. Dat is vanaf dinsdag de voornamelijke voertaal in groepsverblijf Kleastermar in Eastermar, dat tot en met vrijdag het gastdorp is van de terugkerende Ynterfryske Frouljusmoeting.

Nieuws

menu