Na ruim tien jaar van praten is het moment daar: wat gebeurt er met Zalen Schaaf? Een handleiding besluitvorming

Zalen Schaaf aan de Breedstraat in Leeuwarden. FOTO LC/ERWIN BOERS

Na ruim tien jaar van praten, twijfelen, nog eens een keer praten, wat onderzoeken en uiteindelijk een prijsvraag, is het uur U vanavond eindelijk daar. Een besluit over de toekomst van Zalen Schaaf.

Normaal gesproken - maar wat is normaal als het gaat om Zalen Schaaf? - verloopt de besluitvorming in de gemeenteraad van Leeuwarden als volgt. Het college doet een voorstel, de gemeenteraad praat er een of meerder keren over en dan wordt er gestemd. In het algemeen zijn er dan twee smaken: voor of tegen. Haalt een voorstel twintig stemmen of meer, dan is het aangenomen, en anders wordt het verworpen.

En zo zou het ook gaan met Schaaf, tenminste dat was de verwachting. Na een prijsvraag over de toekomst van Schaaf, heeft een jury drie inzendingen beoordeeld en een rangorde vastgesteld. Het college van b en w nam het juryadvies over en de raad zou voor of tegen kunnen stemmen.

Alleen, zo ging het niet. De volgorde van de jury stuitte op verzet. Het plan Speelmanskwartier, ‘winnaar’ volgens de jury, kan slechts rekenen op zestien stemmen. Alleen de VVD, het CDA, de Partij voor de Dieren, D66 en de ChristenUnie gaven aan de volgorde van de jury over te nemen.

Plan Agora (derde volgens de jury) wordt gesteund door de PvdA en GroenLinks. En ook zij komen niet verder dan zestien stemmen.

Plan drie, Zalen Schaaf blijft! In beweging, krijgt de minste steun vanuit de raad. Gemeentebelangen, Lijst058 en de FNP gaan voor deze variant. Samen zijn zij goed voor zeven stemmen.

En raar maar waar: het heeft er alle schijn van dat het plan met de minste steun in de raad uiteindelijk de winnaar zal worden.

Omdat er geen meerderheid voor het collegevoorstel te vinden is, worden er woensdagavond zeker twee amendementen ingediend. Amendementen zijn voorstellen tot het wijzigen van het collegevoorstel.

Het eerste amendement dat in stemming gebracht zal worden is van de PvdA en GroenLinks. Zij stellen voor om de volgorde van de jury te veranderen. Plan Agora komt bij hen op nummer een, op twee Zalen Schaaf blijft! en plan Speelmanskwartier komt op nummer drie. Dat voorstel zal waarschijnlijk alleen de steun krijgen van de indieners zelf.

De FNP, Gemeentebelangen en Lijst058 zetten in hun amendement Zalen Schaaf blijft! op nummer een, Agora op twee en Speelmanskwartier op drie.

De verwachting is dat de PvdA en GroenLinks straks eieren voor hun geld kiezen en uiteindelijk met het amendement van de drie kleine partijen mee zullen gaan. Omdat Zalen Schaaf blijft! het meest overeenkomt met Agora. En omdat beide partijen grote waarde hechten aan een culturele maatschappelijke invulling van Schaaf.

Kan het anders? Alles kan altijd anders, zeker als het om Schaaf gaat. En als er een besluit genomen is, is het dan klaar? Nee. Dat zeker niet. De kans dat een van de partijen die meedingt en verliest een juridische procedure start, is niet ondenkbeeldig. En ook bestaat de mogelijkheid dat de winnaar en de gemeente het uiteindelijk niet eens worden. In dat geval schuift de nummer twee aan tafel om te zien of daarmee wel overeenstemming bereikt kan worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Politiek