Duurzaam, en toch een echte Abe Bonnema: Oebele Herder liet zijn huis in Leeuwarden ingrijpend verbouwen en zag zijn energierekening met 200 euro dalen

De lichte woning van Oebele Herder in Leeuwarden is de afgelopen maanden ingrijpend verduurzaamd. Toch kun je nog steeds zien dat een ontwerp is van Abe Bonnema. Er moeten meer woningen volgen.

Oebele Herder voor zijn verduurzaamde huis. Bij de buren zitten de grindbetontegels nog, bij hem zijn die vervangen door lamellen. ,,It wie net in súnich hûs.’’

Oebele Herder voor zijn verduurzaamde huis. Bij de buren zitten de grindbetontegels nog, bij hem zijn die vervangen door lamellen. ,,It wie net in súnich hûs.’’ Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Ed Nijpels was erbij, oud-commissaris der koningin van Friesland, burgemeester Sybrand Buma was erbij en natuurlijk was bewoner Oebele Herder erbij, vroeger baas van de sociale dienst van Leeuwarden.

Alles om aandacht te geven aan deze eerste Abe-Bonnemawoning die is verduurzaamd met steun van het Abe Bonnemafonds. En een nauw verholen oproep aan andere huizenbezitters te doen om het voorbeeld te volgen.

,,Er staan circa acht miljoen gebouwen in Nederland’’, rekende Nijpels voor. Hij is voorzitter van de ir. Abe Bonnemastichting, en voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. ,,Daarvan zijn 2,4 miljoen woningwetwoningen en 4,5 miljoen koopwoningen.’’

Het is eenvoudig om die woningwetwoningen beter te isoleren en op andere manieren zuiniger te maken, dat kan in overleg met een handjevol woningcorporaties. Koopwoningen zijn een ander verhaal.

Net in sunich hûs

,,Dit wie net in sunich hûs’’, vertelde Herder na de plechtigheden. Hij was in zijn huis aan het Beemdgras maandelijks zo’n 350 euro kwijt aan energie. De verwachting is dat hij er nu fiks op bespaart. ,,Foar sa’n 150 euro yn de moanne ha ik in kompleet ysolearre hûs, dat ek noch oardel ton mear wurdich is.’’

Om hem over de drempel van de kosten te helpen, was er steun van de Bonnemastichting, die er geld in stak, een goedkope lening verstrekte en bovendien een architect en financieel advies leverde. Voorwaarde was wel, dat er zorgvuldig werd omgegaan met de architectuur van Bonnema.

Het plan begon in 2018 met acht deelnemers, huizen naast elkaar. Niet iedereen wilde meedoen: er bleven vier over waar plannen voor zijn gemaakt. Uiteindelijk was Herder de enige die doorzette - hij werd dan ook uitgebreid voor zijn lef geprezen.

Grindbetonplaten

Andere buurtbewoners kwamen donderdagmiddag wel een kijkje nemen. Het huis op zich was niet veranderd, wel zijn de grindbetonplaten op de gevel nu door lamellen (met een dikke laag isolatiemateriaal erachter) vervangen. Nijpels spoorde die anderen nadrukkelijk aan het voorbeeld te volgen: ze kunnen op dezelfde steun van de stichting rekenen.

Buma ,,opende’’ het huis en pleitte voor een herwaardering voor het werk van Bonnema (1926-2001). In Leeuwarden staan er tegen de 1500 seriewoningen van hem (er is een inventarisatie gaande van ‘nieuwe’ monumenten).

De stad heeft tot taak, aldus Buma, om dat erfgoed te bewaren. Buma verwees naar Alkmaar, waar Bonnema’s PEN-dorp, een gebouwencomplex annex dorp uit 1982, nu gesloopt wordt voor een nieuwe, duurzame woonwijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Duurzaamheid