Dorpsmolen Reduzum wankel door strubbeling over subsidie

Dorpsmolens van Reduzum. FOTO ARCHIEF LC

Er is een kink in de kabel gekomen bij de vervanging van de dorpsmolen van Reduzum, die zelfs tot afblazen van het plan zou kunnen leiden.
Lees meer over
Leeuwarden

De stichting Doarpsmûne Reduzum kan pas een grotere turbine laten plaatsen als de rijkssubsidie op de te produceren windstroom is toegekend. De aanvraag daarvoor is vorig najaar niet tijdig compleet ingediend, waardoor Reduzum bij de geldverdeling achter in de rij is gezet.

Protest

In afwachting van de behandeling van een protest tegen deze bejegening schrijft de stichting aan de dorpelingen dat het uitblijven van subsidie de molenvervanging kan fnuiken. Er was ingeschreven voor een toelage van maximaal 5,8 cent per geleverde kilowattuur.

Volgend jaar zou het plafond lager zijn (5,1 cent). Op de exploitatie van de nieuwe molen zou dat jaarlijks 10.000 euro nadeel opleveren.

Geldschieters

Door inwoners van Reduzum, Idaard en Friens is door middel van leningen 800.000 euro opgebracht om de oude molen tegenover de Blauwe Tent na 25 jaar te vervangen. Het feest gaat niet door als de lokale geldschieters risico zouden lopen, zegt secretaris Jeljer Zijlstra van de Doarpsmûne-stichting.

Schrapping van de dorpsmolen zou extra zuur zijn, omdat de planologische toestemming voor de helsdeuren vandaan moest komen. Na de statenverkiezingen werd pas duidelijk dat voor dorpsmolens de deur weer op een kier gaat.

Nieuws

menu