Dorpen bij Grou vragen compensatie voor gaswinning: 'Tegenhouden kunnen we het toch niet'

Ze kunnen het toch niet tegenhouden, beseffen ze, en dus vragen zeven dorpen en buurtschappen bij Grou maar compensatie voor het hervatten van de gaswinning in hun regio.

Het boorplatform aan de Hegedyk bij Raerd.

Het boorplatform aan de Hegedyk bij Raerd. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Eigenlijk vinden ze het maar niets dat de gaswinning wordt hervat, nadat die tien jaar heeft stilgelegen. Maar ja: wat kun je er als inwoners tegen doen?

,,Als je bezwaar wilt maken, zijn zúlke goede argumenten nodig: dat kun je als burger eigenlijk niet voor elkaar krijgen”, zegt Paule Schaap van Plaatselijk Belang Idaerd, Eagum en It Hoflân. Ze zag dat de minister de negatieve adviezen van provincie, Wetterskip en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden al terzijde had geschoven. ,,En wat kunnen wij dan nog? We zijn maar een groepje gewone burgers.”

Samen met de Dorpsbelangen van Friens, Reduzum, Raerd en Grou besloot ze zich dan maar te richten op Vermilion. In een brief vragen de bewoners een goede nulmeting, zodat eventuele schade goed kan worden vastgesteld. Daarbovenop willen ze dat de dorpen worden gecompenseerd, ‘om aan de niet te vermijden onrust toch nog enige verlichting te geven’.

‘Kleine bijdrage voor dorpshuis kan ook waardevol zijn’

Schaap noemt het voorbeeld van een dorpshuis waarop men graag zonnepanelen wil hebben. Voor een klein dorp als Idaerd zou dat bijna niet zijn op te brengen, zegt ze. ,,Als je dan een kleine bijdrage krijgt, kan dat ook waardevol zijn.”

Schaap voegt toe dat Vermilion dat in het verleden - uit de velden werd tot 2012 ook al gas gewonnen - ook wel heeft gedaan. Bovendien, zegt ze, beseffen de inwoners ook dat Nederland voorlopig niet zonder aardgas kan en dat dat ook ergens moet worden gewonnen.

Uit het veld Grouw-Rauwerd moet tot en met 2030 nog 150 miljoen kubieke meter aardgas worden gewonnen, boven op de ruim 1,2 miljard die hier in het verleden al uit is gehaald. Het leidt volgens de voorspellingen tot een extra bodemdaling tot twee centimeter. De bezwaartermijn loopt tot en met 17 augustus.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden