Deze busdiensten keren terug in Friesland dankzij de stakingen

Staking afgelopen februari voor het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen.

Staking afgelopen februari voor het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen. Foto: Jilmer Postma

Vijf versoberde buslijnen worden weer teruggebracht op hun oude niveau. De provincie Fryslân zet daarvoor diensturen in die door stakingen niet zijn gebruikt. Waar gaan die uren precies naartoe?
Lees meer over
Leeuwarden
Súdwest-Fryslân

Door alle stakingen de afgelopen tijd hoeft de provincie niet te betalen voor duizenden uren waarin bussen niet reden. De uren, 8500 in totaal, worden samen met een overschot van 2500 uur ingezet voor onder meer het herstel van vijf buslijnen waar sinds december minder werd gereden.

Lijn 44/544

Naar aanleiding van klachten en de petitie ‘Geef Zuidwest-Fryslân na 18:30 uur én op zondag de bus terug’ worden er verschillende aanpassingen gedaan op lijn 44 (Bolsward-Workum-Koudum-Bakhuizen-Oudemirdum-Balk). De bus gaat hier in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie twee keer per uur rijden in plaats van een keer per uur. Er komt doordeweeks dagelijks een extra rit om 17.05 uur vanuit Bolsward. Op zondagochtend en in de avonden wordt lijntaxi 544 ingezet.

Lijn 154

Lijn 154 (Leeuwarden-Stiens-Holwert) blijft tussen de meivakantie en de zomervakantie vier keer per uur rijden in plaats van twee keer per uur.

Lijn 92/192

Tussen Leeuwarden en Bolsward gaat lijn 92/192 tussen de meivakantie en de zomervakantie vier keer per uur rijden in plaats van twee keer per uur.

Lijn 612

Lijn 612 (Leeuwarden Busstation-NHL Stenden Hogeschool) gaat tussen de meivakantie en de zomervakantie acht keer per uur rijden tijdens de drukste uren in plaats van vijf keer per uur.

Lijn 603

Tussen de meivakantie en de zomervakantie gaat lijn 603 (Leeuwarden Busstation-Friese Poort Wilaarderburen) zes keer per uur rijden in de ochtendspits in plaats van vier keer per uur. In de middagspits gaat de lijn vier keer per uur rijden in plaats van twee keer.

Lijn 825

Nieuw is de uitbreiding van Vlinder-buslijn 825 (Leeuwarden Busstation-Leeuwarden Zuidlanden). Die bedient voortaan ook ‘s avonds en in het weekend de binnenstad van Leeuwarden. Volgens de provincie is het een tegemoetkoming aan de wens van de Werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden.