'De mienskip versus de 'koopgooteconomie'

FOTO JACOB VAN ESSEN Foto: Jacob van Essen

Fair Saturday kan een mooie vuist zijn van de mienskip tegen de ‘koopgooteconomie’. De eerste Leeuwarder editie is een mooi begin.

De beginselen van Fair Saturday liggen in het verlengde van wat er in het Leeuwarder Culturele-Hoofdstadjaar gebeurde. Maar dat deze internationale beweging zaterdag in Leeuwarden neerstreek, en dat die stad een van de dertien officiële hubs is, komt eigenlijk door het streven van Leeuwarden naar de status City Of Literature.

Cultuur koppelen

Om die reden was Sjoerd Bootsma, een van de mannen die onder de paraplu van stichting Lwd 2028 gestalte moet geven aan de legacy van 2018, eerder dit jaar in Edinburgh. Daar zat hij bij een etentje toevallig naast Jordi Albareda, de Bask die vijf jaar geleden het fenomeen Fair Saturday in het leven riep. Als middel om cultuur te koppelen aan ‘sociale empathie’ en als tegenwicht tegen Black Friday, die feestdag van ongebreidelde koopzucht, als dag om te reflecteren op zulke minder rationele geldsmijterij.

Bootsma: ,,Het leek me een mooie magneet om heel veel mensen onder één vlag iets goeds te laten doen. De mienskip tegen de koopgooteconomie. Het was ook een mooie manier om onze festivalmaand mee af te sluiten.”

Blikvanger van Fair Saturday waren de elf beschilderde piano’s, die her en der in de stad stonden opgesteld - een daarvan voer op een praam door de Leeuwarder grachten, met de band van Wiebe Kaspers erop. Er werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze instrumenten te bespelen. Verschillende kunstenaars leefden zich al schilderend uit op deze instrumenten. Dit project wordt gesponsord door Omrin Estafette. Een deel van deze piano’s wordt voor het goede doel geveild op het Knokken Met Je Hart

Gala op 13 december in Leeuwarden

Er werd gedanst op straat en in De Harmonie, er werd collectief op djembe’s (een West-Afrikaans percussie-instrument) geslagen, er werden culturele projecten tegen eenzaamheid gepresenteerd, er was een feest speciaal voor de vrijwilligers van de afgelopen festivalmaand en onder de noemer Pinchos , de typische tapa uit Abareda’s Baskenland, dachten makers alvast na over mogelijke projecten voor volgende edities van Fair Saturday. Bootsma: ,,Het was een mooie dag om de stad in te gaan, ook als je niet meedeed aan de koopgekte.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden