De Vlietzone: een goed jaar later

Een jaar geleden kwam de Vlietzone in het nieuws na een reeks van incidenten. Sindsdien is er veel gebeurd in de wijk. Maar genoeg is het nog niet blijkt tijdens een rondgang.

Nico de Koning bij de fundamenten van wat eens de boksschool was.

Nico de Koning bij de fundamenten van wat eens de boksschool was. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Lees meer over
Leeuwarden

Inbraken, diefstal, ruzies, drugsgebruik en geweld. Na tientallen incidenten krijgen politie en stadstoezicht meer bevoegdheden in een deel van de Vlietzone in Leeuwarden. Dat nieuws bracht de Leeuwarder Courant begin september vorig jaar. Nu, ruim een jaar later, ligt er een plan van aanpak om de problemen in de wijk aan te pakken. De Vlietzone staat op een landelijke lijst van wijken waarmee de rijksoverheid zich intensief wil bezighouden. De gemeente probeert te voorkomen dat huisjesmelkers er hun bezit uitbreiden. ,,We hebben een enorme inspanning met elkaar geleverd”, zegt wethouder Hein de Haan. ,,Je ziet dat de belangstelling voor de wijk is gegroeid”, stelt Nico de Koning van Vlietvaardig. ,,De wethouder en de raad en een deel van de ambtenarij werken mee.”