De Vlietzone: een goed jaar later

Een jaar geleden kwam de Vlietzone in het nieuws na een reeks van incidenten. Sindsdien is er veel gebeurd in de wijk. Maar genoeg is het nog niet blijkt tijdens een rondgang.

Nico de Koning bij de fundamenten van wat eens de boksschool was.

Nico de Koning bij de fundamenten van wat eens de boksschool was. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF

Inbraken, diefstal, ruzies, drugsgebruik en geweld. Na tientallen incidenten krijgen politie en stadstoezicht meer bevoegdheden in een deel van de Vlietzone in Leeuwarden. Dat nieuws bracht de Leeuwarder Courant begin september vorig jaar. Nu, ruim een jaar later, ligt er een plan van aanpak om de problemen in de wijk aan te pakken. De Vlietzone staat op een landelijke lijst van wijken waarmee de rijksoverheid zich intensief wil bezighouden. De gemeente probeert te voorkomen dat huisjesmelkers er hun bezit uitbreiden. ,,We hebben een enorme inspanning met elkaar geleverd”, zegt wethouder Hein de Haan. ,,Je ziet dat de belangstelling voor de wijk is gegroeid”, stelt Nico de Koning van Vlietvaardig. ,,De wethouder en de raad en een deel van de ambtenarij werken mee.”

De wijk heeft de hoogste prioriteit als het gaat om handhaving, zegt De Haan. ,,We hebben er speciaal ambtenaren op gezet. We zijn bezig met een verhuurdersvergunning en proberen het voor elkaar te krijgen om een woonverplichting in te voeren. We hebben bouwstops opgelegd en vergunningen geweigerd”, zo somt hij een aantal maatregelen op die de gemeente heeft genomen. ,,We zijn bezig met de korte en de lange termijn. En we doen het samen met de wijk.” Een ander voorbeeld dat de wethouder geeft voor de wijk, zijn de plannen voor de plek waar aan de Vijverstraat een oude boksschool stond. ,,Vroeger zouden daar twee, drie goedkopere woningen komen. Nu kijken we meer naar wat we kunnen toevoegen aan de wijk, waar die behoefte aan heeft. Zo toetsen we initiatieven.”

'Nu kijken we meer naar wat we kunnen toevoegen aan de wijk, waar die behoefte aan heeft'

,,Dat klopt”, beaamt De Koning bij de plek van de vroegere boksschool, waar nu alleen de fundamenten nog zichtbaar zijn. ,,Nu zijn er plannen van buurtgenoten om er twee studio’s te bouwen voor eigen gebruik. Een deel van het terrein moet groen worden, met fruitbomen wat dan weer voor de buurt is. We wachten het af.”

We lopen met De Koning langs enkele hotspots, zoals het oude pakhuis aan de Oostersingel, ook wel bekend als Weda, waarin een Groninger projectontwikkelaar vijftien appartementen bouwt. ,,Die appartementen worden bestempeld als hoogwaardig, maar wij zijn bang dat er gewoon studenten of zorgaanbieders in komen. En zorgaanbieders, die hebben we meer dan genoeg in de wijk”, legt De Koning uit.

'Zorgaanbieders hebben we meer dan genoeg in de wijk'

Vlietvaardig vocht de vergunning aan en stond onlangs tegenover de gemeente in de rechtbank in Groningen. ,,De aanvraag voor Weda dateert van voor de tijd dat we zo intensief met de wijk bezig gingen”, zegt De Haan. ,,Hier staan Vlietvaardig en de gemeente tegenover elkaar in de rechtszaal, maar tegelijkertijd werken we goed samen.”

Het grote aantal panden dat in handen is van huisjesmelkers en de concentratie van zorgaanbieders in de wijk: het zijn twee van de grootste problemen stelt zowel De Haan als De Koning. ,,Deze woning, daar heeft de gemeente een bouwstop aan opgelegd. Daar was alweer iemand bezig om dat te splitsen in appartementen”, wijst De Koning een pand in de Cornelis Frederikstraat aan. Het hoekhuis maakt een verwaarloosde indruk. ,,Hiernaast woont een vrouw die aan de andere zijde al twee kamerverhuurpanden heeft. Die zou dus tussen de verhuurpanden in komen te wonen”, zegt De Koning. Samen met buurtbewoners is er een poging gedaan om zelf het pand te kopen, voordat het in handen kwam van investeerders. ,,Dat is niet gelukt, maar we wilden het wel. En dan het huis opknappen en verkopen aan een gezin.”

De bouwstop in de Cornelis Frederikstraat is niet de enige die de gemeente heeft opgelegd. Even verderop op het Molenpad deed ze dat ook. Maar daar is de verbouwing – intussen met vergunning – hervat. Bij een vervallen pand aan de Claes Bockes Balckstraat legde de gemeente een dwangsom op.

,,We hebben vergunningen geweigerd, dwangsommen en bouwstops opgelegd”, vertelt De Haan. ,,En daarbij zoeken we de grens ook op. Om te voorkomen dat er meer huizen worden omgevormd tot kleine appartementen. Er zijn gevallen waarin we gehandeld hebben waarbij juristen vooraf niet wisten wat er zou gaan gebeuren als er beroep was aangetekend.”

Maar dit zijn niet de enige manieren waarop Leeuwarden probeert de wijk op te knappen. ,,De nieuwe woonvisie is een instrument dat we gaan gebruiken om meer grip op de Vlietzone te krijgen”, zegt De Haan. ,,Waar al veel sociale woningbouw is, voegen we geen goedkopere huizen meer toe. De woonvisie is het instrument voor een herstructurering van de stad. Als gemeente hebben we ook gesprekken met de particuliere verhuurders in de wijk. Hetzelfde geldt voor de zorgaanbieders.”

Overlast

Een van de zorgaanbieders in de wijk is Strong ID. Jongeren die elders in de hulpverlening tussen wal en schip zijn geraakt, vinden daar een plek waarbij ze begeleiding krijgen. De overlast die de aanwezigheid van de jongeren oplevert in de wijk geven, was vorig jaar aanleiding om politie en stadstoezicht meer bevoegdheden te geven. Ook kwam er cameratoezicht in dat deel van de wijk.

,,De overlast nam daar toen flink af. Het leek ook dat de begeleiders meer grip kregen op de jongeren. Maar toch zijn er schommelingen. Is het even rustig en zijn er dan weer incidenten. Er waren geluiden dat Strong ID zou verhuizen. Zelf wilden ze daar wel aan meewerken, maar ik geloof dat dat van de baan is”, vertelt De Koning in de Willem Loréstraat waar Strong ID is gevestigd.

Verhuizen van de hulporganisatie is geen oplossing, stelt wethouder De Haan. ,,De overlast ontstaat doordat een groot deel van de jongeren daar in de panden om de instelling heen woont. Als die weg is, blijf je die panden en kamers daar houden. En die blijven echt niet leegstaan.”

Illegale dumpingen en verwaarlozing

Voor veel ergernis in de wijk zorgen de grote hoeveelheden zwerfafval, illegale dumpingen en de verwaarlozing van veel panden. Onderweg wijst De Koning op voorbeelden. ,,Hier aan het Molenpad wordt heel veel gedumpt. Een paar dagen geleden heeft de gemeente de rotzooi nog opgehaald. En kijk nu eens.” Bankstellen, poppenhuizen en ander vuil liggen rondom de containers opgestapeld. Ook de troittors maken her en der een verwaarloosde indruk: het groen komt op veel plaatsen tussen de scheefliggende tegels omhoog.

,,En neem nou dit”, vervolgt De Koning aan het einde van de Willem Loréstraat waar fietsen opgestapeld liggen in een voortuin. ,,Het is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Maar dat is nu net het probleem: veel mensen wonen hier maar kort of hebben geen binding met de wijk.”

De gemeente stelt niet veel te kunnen doen aan deze vormen van overlast, omdat het om eigen terrein gaat. ,,Maar daar hebben we als Vlietvaardig wel plannetjes voor. Als de gemeente het niet doet, doen we het zelf wel. Op een ludieke manier”, lacht De Koning.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Vlietzone