Datalek bij gemeente Leeuwarden: subsidieaanvragers TOZO konden elkaars gegevens inzien

Het Leeuwarder gemeentehuis op de Nieuwestad. Foto LC/Erwin Boers

De gemeente Leeuwarden heeft per abuis de gegevens van duizenden subsidie-aanvragers ‘gelekt’. Het gaat om ondernemers die gebruik maakten van de TOZO-regeling.
Lees meer over
Leeuwarden

De TOZO werd opgezet om ondernemers in de coronatijd te helpen. Er werden 8800 aanvragen voor ingediend in Leeuwarden. Drie aanvragers verzochten om extra toelichting. Per ongeluk kregen zij een Excel-bestand toegezonden met hierin allerlei informatie over de andere aanvragers.

De gemeente heeft geen aanwijzingen dat er misbruik van is gemaakt: ‘Waarschijnlijk hebben de ontvangers van het document de verborgen gegevens niet gezien. De drie betrokken ondernemers is gevraagd het bestand te verwijderen, en zij hebben dit beloofd.’

Identiteitsfraude

Een datalek, van welke grootte dan ook, moet niet lichtzinnig worden opgevat. De gemeente stelt dat de gelekte gegevens informatie van de aanvragers uit het handelsregister en hun burgerservicenummer bevatten. Cybercriminelen weten daar doorgaans wel raad mee: zij kunnen dan identiteitsfraude plegen door valse facturen te sturen of informatie over een bedrijf in te winnen.

Volgens de gemeente Leeuwarden zouden de ontvangers van het document de gegevens niet hebben gezien. Dat is evenwel nooit met zekerheid te zeggen. Een van de ondernemers kan het document alsnog hebben doorgestuurd waardoor een andere partij de gegevens wel ontdekt.

Nieuws

menu