D66: zorg om afslagverbod auto's richting Stationsweg

De superdrukke spoorwegovergang in de Leeuwarder Schrans. FOTO NIELS WESTRA

D66 wil weten of het Leeuwarder autoverkeer in de toekomst nog vanaf de Schrans richting Stationsweg mag afslaan.
Lees meer over
Leeuwarden

De lokale raadsfractie hoorde vanuit de buurt dat er onderzoek loopt naar een proef met een linksafverbod: ,,Deze plannen zorgen voor onrust in de Hollanderwijk en Huizum-West en wij willen niet dat deze wijken voor voldongen feiten komen te staan’’, zo staat in een brief aan burgemeester en wethouders.

De partij vraagt om duidelijkheid. De spoorwegovergang bij de Schrans wordt in november sowieso heringericht, maar hiermee worden geen bestaande verkeersroutes onmogelijk gemaakt. De drukte en opstoppingen in deze omgeving blijven echter wel een heikel punt, zolang er geen tunnels worden aangelegd.

Nieuws

menu