Corporaties denken mee over behoud Swettehiem

Website Swettehiem/Habion.

Corporatie Habion wil ouderenwooncentrum Swettehiem in Leeuwarden afstoten. Friese corporaties denken mee over de toekomst van het complex.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit heeft Habion afgesproken met de gemeente Leeuwarden en huurdersorganisatie Nieuw Elan. PvdA-wethouder Hein de Haan is hier positief over. Eerder botste de gemeente met deze landelijke corporatie, toen zij in 2018 het voormalige verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek in de binnenstad verkocht aan een commerciële verhuurder.

,,Dat hopen we nu te voorkomen’’, zegt De Haan. Hij ziet liever dat zulke complexen in handen blijven van woningcorporaties. Dit biedt in zijn ogen een betere garantie dat ze in de toekomst betaalbaar onderdak blijven bieden aan oudere mensen of andere woningzoekenden.

Serviceflatcomplex

Swettehiem werd begin jaren zeventig gebouwd als protestants-christelijk serviceflatcomplex voor ‘bejaarden’, die de 129 appartementen zelfstandig bewoonden. Dat is nog grotendeels het geval. Palet heeft er ook zorgwoningen.

,,Swettehiem kan door de nabijheid van voorzieningen een positieve bijdrage leven aan de volkshuisvestelijke opgave’’, zo staat in de toelichting van de afspraken. ,,Habion blijft tot overdracht het gebouw exploiteren en onderhouden zodat het complex blijft voldoen aan de huidige maatstaven, ook wordt leegstand zoveel mogelijk beperkt.’’

Afstoten van Friese bezittingen

Habion is al jaren bezig om Friese bezittingen af te stoten. In november maakte de organisatie bijvoorbeeld bekend dat ze haar woongebouw Drenningahof in Dronryp had verkocht aan de firma Holland Woningen in Nijkerk. Het betrof zestig appartementen en een dienstwoning.

In 2021 wil de gemeente Leeuwarden samen met corporaties, zorgaanbieders en belangenclubs een visie opstellen over ouderenhuisvesting en bijbehorende zorgverlening.

Nieuws

menu