Coronalied zorgt voor stijging discriminatiemeldingen

De Black Lives Matter-manifestatie in juni 2020 in Leeuwarden. FOTO FOTOBUREAU HOGE NOORDEN

Een carnavalslied over corona, begin 2020, leidde tot een groot aantal meldingen van discriminatie door mensen uit de Aziatische gemeenschap. De meldpunten in Noord-Nederland kregen er in totaal 223.
Lees meer over
Leeuwarden

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland, die de drie noordelijke meldpunten en de politie Noord-Nederland donderdag presenteren.

Landelijk was er meteen veel ophef over het lied dat Radio 10 in februari uitzond. In het lied werd een link gelegd tussen Chinese mensen en het coronavirus, en kwamen veel stereotypen en vooroordelen naar voren.

Mensen die bij de meldpunten aanklopten (in Friesland ging het om 53 personen), vertelden dat ze vaak gediscrimineerd worden vanwege hun Aziatische afkomst. Ze werden beledigd, nageroepen op straat en hadden constant te maken met subtiel vijandig gedrag. Met het carnavalslied was de maat voor deze melders vol. Er werd aangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak.

Mondkapje

De meldpunten kregen 24 meldingen over het dragen van een mondkapje. Vanaf 1 december 2020 werd dit een verplichting in publieke binnenruimtes. Hierbij gold een uitzondering voor mensen die om medische en psychische redenen geen mondkapje kunnen dragen.

Melders gaven aan dat zij onder deze uitzondering vielen, maar desondanks de toegang werd geweigerd bij winkels, op het werk, in het openbaar vervoer of op andere plaatsen. Ook maakten ze mee dat zij werden uitgescholden wanneer zij geen mondkapje droegen.

Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur was vorig jaar opnieuw het meest voorkomend. Het tal meldingen hiervan steeg met ruim 9 procent ten opzichte van 2019 (van 217 naar 237). Een verklaring hiervoor is volgens de meldpunten de aandacht voor de Black Lives Matterbeweging in de zomer, en het genoemde coronalied.

Handicap/chronische ziekte

Wat verder opvalt, is een toename van het tal meldingen op grond van handicap/chronische ziekte; Tûmba, het meldpunt in Friesland, kreeg er 44, twee keer zoveel als in 2019.

Het aantal meldingen dat te maken heeft met de Friese taal, verdriedubbelde van 2 naar 7. Het aantal zaken op grond van seksuele geaardheid halveerde dan weer in Friesland, van 19 in 2019 naar 9 vorig jaar.

Om (institutioneel) racisme aan te pakken, is volgens Tûmba ‘constante aandacht en een concrete aanpak’ nodig. ‘Een belangrijke stap hierbij is het verzorgen van voorlichting en preventie, waarbij men zich bewust wordt van zijn of haar vooroordelen.’

Nieuws