Scholengemeenschap Comenius voegt bovenbouw vwo-afdelingen in Leeuwarden samen, op @Forum zijn de klassen te klein

Christelijke scholengemeenschap Comenius voegt per volgend schooljaar in de bovenbouw de vwo-afdelingen in Leeuwarden samen. Er zijn te weinig vwo’ers op de vestiging @Forum.

De Academie van Comenius aan de Schrans in Leeuwarden

De Academie van Comenius aan de Schrans in Leeuwarden

Lees meer over
Leeuwarden

Comenius begon in augustus 2016 met @Forum, een nieuw onderwijsmodel voor mavo, havo en vwo met kleine klassen, coaching en talentontwikkeling. Het concept is volgens Matthijs van der Steege, teamleider vwo-bovenbouw, een succes gebleken, maar op het vwo bleven leerlingenaantallen achter. ,,Mei de beide gymnasia yn Ljouwert is der foar it vwo op @Forum ek folle mear konkurrinsje.’’

Klassen met minder dan tien leerlingen