College van gemeente Leeuwarden heeft kritiek op kritisch rapport over handelswijze

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De gemeente Leeuwarden heeft nooit bewust de grenzen overschreden om festivals door te laten gaan. Dat schrijft het college van b en w in een brief.
Lees meer over
Leeuwarden

De brief is de reactie op het rapport van de Rekenkamer over het Leeuwarder beleid rond de festivals in de Groene Ster. De Rekenkamer stelde in het vorige maand gepresenteerde rapport dat de gemeente de grenzen zou hebben opgezocht om de festivals mogelijk te maken en daarbij de regels ook heeft overschreden. Het college daarentegen stelt dat uit het rapport is op te maken dat het beleid rechtmatig was terwijl de Rekenkamer daar kanttekeningen bij zet.

In het rapport van de Rekenkamer wordt ook gerept van een gemeentelijke strategie van ‘aanpassen met tegenzin’ na uitspraken van de rechter.

Het college stelt dat dat er nooit zo’n strategie is geweest. ,,Niettemin wordt het frame van deze strategie bij herhaling genoemd. Er ontstaat daarmee een beeld dat in onze ogen onterecht is”, schrijft het college in de bestuurlijke reactie.

Ook met een andere term uit het rapport heeft het college moeite, namelijk ‘catenaccio’. Een term uit de voetbalwereld die staat voor ultra-defensief spel. Volgens het college is dit een gekleurde invulling van de Rekenkamer voor de houding van de gemeente.

De term ‘tunnelvisie’, zoals gebruikt door de Rekenkamer, leidt ook tot een reactie. Daar is geen sprake van volgens het college. De inzet voor de festivals is, aldus de brief, ‘de uitvoering van het democratisch tot stand gekomen besluit om Leeuwarden als aantrekkelijke evenementenstad te presenteren’ .

Het college ziet het kritische rapport vooral gaan over de periode tot 2018, door de onderzoekers van de Rekenkamer aangeduid als ‘learning by doing’, ofwel gaandeweg leren hoe het moet.

De Rekenkamer zou te weinig oog hebben gehad voor de door de gemeente ingezette aanpassingen en wijzigingen in het beleid.

Dat de gemeente zich niet altijd voegde naar uitspraken van de rechtbank als het ging om bijvoorbeeld de geluidsniveau’s, zoals in het rapport wordt gesteld, wordt ook bestreden. De gemeente verwijst daarbij naar meerdere aanpassingen in 2017 en 2018. De onderzoekers constateerden dat de gemeente enkele uitspraken naast zich neerlegde door te stellen dat het om ‘een ander festival en een ander jaar ging’.

Lees ook deze analyse | Rapport Rekenkamer is een kans voor Leeuwarden

In het rapport van de Rekenkamer wordt ook gerefereerd aan een rechtszaak in 2017. Daarin riep de rechter de gemeente, de festivals en Groene Ster Duurzaam op om samen om de tafel te gaan. De onderzoekers concludeerden dat dat overleg mislukte door de interpretatie van het college. ‘Hard hameren op het eigen gelijk’, betitelden de onderzoekers de houding van de gemeente. In de reactiebrief laat het college nu weten dat ‘interpretatieverschillen’ het overleg mogelijk in de weg hebben doen staan. ‘Het college is zeker bereid opnieuw het overleg aan te gaan’.

Tijdens een persconferentie liet wethouder Hilde Tjeerdema weten dat wat haar betreft de onderzoekers met te weinig verschillende mensen hebben gesproken. ,,De rekenkamer zoomt niet in op het bredere perspectief van het afwegen van belangen Zij kiezen ervoor om de geschiedenis zo te reconstrueren dat het lijkt alsof er een bewuste strategie van tegenwerking heeft plaats gevonden. Alsof de gemeente maar met een belang bezig hield.”