Coöperatie in Reduzum werft leden voor subsidie dorpsmolen via zogeheten ‘ledenmeters’

Op zogeheten ‘ledenmeters’, borden langs de weg, houdt de Coöperatie Doarpsmûne Reduzum bij hoeveel leden er zijn. Er moet een stimulerende werking van uitgaan.

Een ledenmeter bij Reduzum.

Een ledenmeter bij Reduzum. Foto Remko Dijkstra

De borden staan in Friens, Ideard en Reduzum, de dorpen die profiteren van de inkomsten van een nieuwe dorpsmolen. Als de teller op 500 huishoudens staat, dan is aan de voorwaarde voldaan voor het krijgen van de volledige SCE-subsidie (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Voor het werven van leden gaan ook buurtambassadeurs aan de slag.

Wordt het aantal van 500 niet gehaald, dan is korting op de subsidie het gevolg. De drie dorpen tellen 550 adressen. De meeste nieuwe leden worden deze week verwacht, vertelt secretaris Jeljer Zijlstra van de Redúster cooperatie. Zij betalen eenmalig 5 euro.

Participanten

Er zijn daarnaast 200 participanten, huishoudens die de dorpsmolen een lening verstrekken voor tien jaar. Zij moeten hun deelname nog bevestigen en worden dan ook lid.

,,Alle leden hawwe in like swiere stim yn de koöperaasje”, zegt Zijlstra. ,,Sy bepale mei elkoar welke projekten der yn de takomst realisearre wurde en diele mei yn de winstútkearing.” Met dat geld kunnen dorpsbewoners het verenigingsleven steunen. ,,Wy rekkenje der op dat der jierliks op dy wize sa’n 25.000 euro ten goede komme sil oan it ferieningslibben en de mienskip.”

Zes maanden

De aanvraag voor een subsidie is inmiddels de deur uit. Het kan drie tot zes maanden duren voordat die wordt toegekend. Een bouwvergunning is geregeld. Van netwerkbeheerder Liander heeft de coöperatie in een transportindicatie te horen gekregen dat er ruimte is op het netwerk.

De turbine die de oude dorpsmolen (van 1994) moet vervangen, heeft een mast van 46 meter en een tiphoogte van 76,5 meter. De stichting doarpsmûne Reduzum streed tussen 2015 en 2019 al voor een nieuwe turbine, toen tevergeefs. Provinciale regelgeving stond toen in de weg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden