Cliëntenraad MindUp: nieuwe aanbieders zijn nog niet klaar voor de zorg na 1 januari

De cliëntenraad van MindUp wil niet dat zo’n tweehonderd mensen per 1 januari naar de nieuwe zorgaanbieders overgaan. Er is nog te veel onduidelijk, schrijven zij in een brandbrief aan de gemeente Leeuwarden.

FOTO

FOTO

,,Wie wordt mijn nieuwe woonbegeleider?” En: ,,waar krijg ik straks dagbesteding?” ,,Krijg ik wel hetzelfde aantal uren ondersteuning als nu?” Meer dan tien vragen stelt de cliëntenraad van MindUp in een brandbrief aan de gemeente Leeuwarden. Vragen van cliënten waarop de gemeente Leeuwarden en de nieuwe zorgaanbieders volgens hen tot nu toe geen antwoord geeft. Totdat er duidelijkheid is, wil de cliëntenraad dat de dagbesteding bij MindUp door gaat, ook na 1 januari.

MindUp - onderdeel van de GGZ - biedt aan ruim tweehonderd inwoners van Leeuwarder een vorm van dagbesteding en thuisondersteuning. Het gaat om mensen met psychische klachten. Vanaf 1 januari zijn Windkracht058 en Amaryllis verantwoordelijk voor de zorg voor deze groep.

Windkracht058 winnaar van aanbesteding

Windkracht058 kwam als winnaar uit de aanbesteding van de dagbesteding en thuisondersteuning binnen de WMO - de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. MindUp koos er voor om niet mee te doen aan die aanbesteding omdat het volgens hen niet mogelijk is goede zorg te leveren onder de voorwaarden die de gemeente Leeuwarden stelde bij de aanbesteding.

,,Wij als cliëntenraad maken ons ontzettend veel zorgen over het welzijn van de cliënten die wij vertegenwoordigen. Wij gaan ervan uit dat de toekomstige zorgaanbieder, net als wij, het beste met de cliënten voor hebben. Wij zien dat de toekomstige zorgaanbieder nog niet zover is om te kunnen bieden wat onze cliënten nodig hebben. Wij willen voorkomen dat cliënten hier nog meer last van ondervinden. Vandaar ons verzoek om de cliënten hun dagbesteding bij MindUp te gunnen totdat de toekomstige zorgverleners hun zaken dusdanig op orde heeft en er een warme overdracht kan plaatsvinden”, schrijft de cliëntenraad in de ‘brandbrief’ aan de gemeente.

‘Het is 11 december en we moeten per 1 januari over’

,,We willen hiermee laten zien dat de cliënten hier heel veel last van hebben. Het is 11 december en we moeten per 1 januari over. De directie van MindUp heeft onze brief gelezen”, zegt Inge Dijk, coach van de cliëntenraad van MindUp. ,,De inhoud van de brief wordt breed gedragen onder de cliënten.” Zelf is de cliëntenraad niet betrokken bij de gesprekken tussen MindUp en Windkracht058.

Op 19 november zei MindUp directeur Douwe Weening in de Leeuwarder Courant dat de onrust rond de overgang van MindUp naar andere zorgaanbieders leidde tot een toename van (psychische) klachten bij zijn cliënten. Toen Windkracht058 de WMO- zorg in maart toebedeeld kreeg, zijn er afspraken gemaakt over een ‘warme overdracht’ naar de nieuwe zorgaanbieders. Iedereen die gebruik maakt van de WMO zou een perspectiefgesprek krijgen op basis waarvan de toekomstige zorg bepaald werd.

,,In de zomer kregen cliënten al wel te horen welke soort hulp ze zouden krijgen. Dan stond er in een brief bijvoorbeeld dat ze recht hadden op ‘praktische thuisondersteuning basisondersteuning WMO, 1 stuks’. Dat zijn teksten die wij al amper begrijpen, laat staan onze cliënten”, zei Weening op 19 november.

Signalen dat overgang cliënten ‘niet soepel verloopt’

Ook de Adviesraad Sociaal Domein - dat toezicht houdt op de ontwikkelingen binnen de WMO, gaf aan veel signalen te krijgen dat de overgang van cliënten naar de nieuwe zorgaanbieder niet soepel verloopt.

Anton van der Kooij van Windkracht058 en wethouder Hein Kuiken stelden in de Leeuwarder Courant er vertrouwen in te hebben dat de overdracht van cliënten voor 1 januari rond zou komen. Zij lieten weten dat alle cliënten op 1 december zouden zijn geïnformeerd over waar ze welke zorg zouden krijgen.

Op de WMO moet in Leeuwarden vanaf komend jaar 3,6 miljoen euro bezuinigd worden. Een groot deel van de bezuiniging moet gerealiseerd worden door goedkopere zorg te verlenen. Van de tweeduizend Leeuwarders die dit jaar nog ‘dure zorg’ ontvingen, stromen er zo’n dertienhonderd door naar ‘goedkopere zorg’ die deels moet worden geleverd door vrijwilligers in zogenaamde ‘wijk- en dorpskamers’. Een groep van zo’n zevenhonderd mensen behoudt de ‘duurdere zorg’ en gaat over naar Windkracht058.

Overigens zijn de wijk- en dorpskamers ook nog niet klaar om per 1 januari de ondersteuning te leveren zoals gepland. Volgens directeur Sjoerd Tolsma van welzijnsorganisatie Amaryllis zijn er nog te weinig vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers beschikbaar om de negen wijk- en dorpskamers te bemensen. Ook corona gooit roet in het eten omdat daardoor de geplande activiteiten niet plaats kunnen vinden.

Cliëntenraad verzond brief op eigen initiatief

MindUp laat in een reactie weten dat de brief van de cliëntenraad op hun eigen initiatief is gemaakt en verstuurd. ,,We begrijpen hun zorgen. We zijn in gesprek met de betrokken partijen om een goede en zorgvuldige overgang te realiseren. De regie van deze overdracht ligt in handen van Windkracht 058”, stelt MindUp in een schriftelijke reactie.

Anton van der Kooij van WIndkracht058 zegt niet van de inhoud van de brandbrief op de hoogte te zijn. ,,Wij hebben intensief contact met MindUp omtrent de overdracht van de cliënten.”

Wethouder Hein Kuiken zegt dat er in principe wel duidelijkheid moet zijn voor de cliënten van MindUp. ,,Volgens mijn informatie zijn ze door Windkracht058 en Amaryllis op de hoogte gesteld. Vrijdagmiddag sprak hij met twee leden van de cliëntenraad. ,,Ik heb geen concrete gevallen gehoord van mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Maar als die er wel zijn, dan hoor ik dat graag want dan moet er actie ondernomen worden.”

Maandagavond spreekt de gemeenteraad over de WMO en de veranderingen per 1 januari.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden