Er zijn grote zorgen over het welzijn van prostituees die normaal op de Weaze werken. FOTO NIELS WESTRA

De ChristenUnie en de PvdA in de Leeuwarder gemeenteraad willen dat prostituees geen voedselbonnen meer krijgen maar gewoon een vergoeding per week om in hun kosten voor levensonderhoud te voorzien. Het college van b en w krijgt twee weken de tijd om dat te regelen.
Lees meer over
Leeuwarden

Om dat voor elkaar te krijgen, dienen de partijen morgen een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Aanleiding voor beide partijen om in actie te komen is een artikel uit de Leeuwarder Courant van vandaag. Daarin stelt het Leger des Heils dat een aantal prostituees op dit moment afhankelijk is van voedselbonnen van het Rode Kruis. Het zou gaan om zo’n veertig vrouwen die voedselbonnen ontvangen.

Sinds de nieuwste coronamaatregelen mogen zij niet meer werken op de Weaze. De vrouwen zitten daardoor zonder inkomsten en volgens het Leger des Heils nemen de stress en het aantal psychische problemen daardoor toe. Ook zijn de vrouwen nu extra kwetsbaar omdat ze niet mogen werken. Daardoor is de kans groter dat ze in het illegale circuit verdwijnen.

Mensonwaardig

De ChristenUnie en de PvdA vinden het onacceptabel en mensonwaardig dat er voedselbonnen nodig zijn om te overleven, zo schrijven zij in de motie. In plaats van voedselbonnen zouden de vrouwen wekelijks een vergoeding moeten krijgen. Volgens de partijen ligt de waarde van de voedselbonnen op 15 euro. Een alleenstaande asielzoeker krijgt volgens de ChristenUnie en de PvdA wekelijks 45,92 euro voor voeding.

Het college krijgt van de partijen twee weken de tijd om een tot een ‘werkbare en menswaardige’ oplossing te komen om de vrouwen van leefgeld te voorzien. De beide partijen willen daar maximaal tienduizend euro voor uittrekken.

Woensdagavond wordt de motie tijdens de raadsvergadering in stemming gebracht.


Nieuws

Meest gelezen