Buurten socialer maken en zorgpersoneel helpen met techniek: zijn deze twee opleidingen dé oplossing voor vergrijzing?

De zorg kampt met grote tekorten, terwijl de vergrijzing toeneemt. Nieuwe opleidingen in Leeuwarden, Emmen en Groningen moeten ervoor zorgen dat bewoners in buurten naar zulke ouderen omzien. Ook moet invoering van technologie in de zorg soelaas bieden.

FOTO

FOTO SHUTTERSTOCK

Lees meer over
Leeuwarden

NHL Stenden in Emmen en Leeuwarden en Hanzehogeschool in Groningen komen met twee nieuwe hbo-opleidingen: ‘Participatie en Buurtontwikkeling’ en ‘Zorg en Technologie’. In de eerstgenoemde helpen studenten een handje bij het plannen van ontmoetingen tussen buren in een wijk of dorp. In de tweede (alleen aangeboden door NHL Stenden) leren studenten techniek in te voeren in de zorg.

Dat laatste is nodig, want in veruit de meeste gemeenten in Drenthe, Groningen en Friesland ligt het percentage 65-plussers dicht bij de 25 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De komende jaren zal dat stijgen. Het aantal handjes in de zorgsector daalt daarentegen. Mede door vergrijzing is extra inzet op leefbaarheid in dorpen van belang. De nieuwe opleidingen kunnen soelaas bieden.

Techniek in de zorg

In overheidsbeleid is het al jaren de wens om techniek in te voeren, maar in de praktijk blijkt dat lastig, zegt Gijs Terlouw. Hij is docent-onderzoeker en teamleider Master Health Innovation bij NHL Stenden. „De mensen die in de haarvaten van een organisatie zitten en technologie omarmen, missen we nog. Technologische innovatie wordt achter een bureau geschreven.”

„De laatste jaren is het besef gekomen: je kunt niet zomaar technologie invoeren”, zegt Terlouw. Veel instellingen kochten in recente jaren bijvoorbeeld een digitale ‘tovertafel’ om ouderen met dementie in beweging te brengen. „Een impulsaankoop, want bij een groot deel van de instellingen ligt-ie te verstoffen.”

Bij Zorg en Technologie leren studenten technologie in te voeren op de werkvloer. Bijvoorbeeld een bedvalzender, die het meldt als er een bewoner uit bed valt. Zo’n apparaat scheelt de medewerker zes rondjes lopen. Terlouw: „Toch kun je dat niet zomaar aanschaffen. Een zorgmedewerker verliest persoonlijke controle; dat accepteert niet iedereen gelijk.” Daar is uitleg en hulp bij nodig.

Nieuws

menu