Buren De Falom ruziën al 24 jaar, voorwaardelijke boete voor smaadschrift

Rechtbank Leeuwarden. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Een illegale kroeg die door een buurman zou worden gerund is een 60-jarige inwoonster van De Falom al jaren een doorn in het oog. De vrouw klaagt over geluidsoverlast, pesterijen en intimidatie. Op haar blog maakte ze daar melding van, waarop de buurman aangifte deed van smaad, hij voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast. De kwestie speelt al sinds 1996.
Lees meer over
Leeuwarden

Donderdag zat de Falomse tegenover rechter Remco-Jan Maring. De vrouw had de buurman in haar blog beschuldigd van seksuele intimidatie, vernieling, diefstal – van een paar bomen uit haar tuin – en ze zou zelfs slachtoffer zijn geweest van een – mislukte – moordaanslag. Haar stacaravan zou onder stroom zijn gezet, met de bedoeling dat zij het loodje zou leggen. Een andere buurman had ze aangewezen als ‘hulpje’ en loopjongen van de buurman.

De vrouw zou meermaals aangifte hebben gedaan van incidenten – ze zei dat ze verschillende keren is klemgereden en bedreigd – en telkens nul op het rekest hebben gekregen bij de politie. ,,Als je geen gehoor krijgt, is het mijn verwerking om het op de blog te zetten. Ik kon het nergens anders kwijt”, aldus de Falomse. Het was niet de eerste keer dat ze tegenover een rechter zat: in december 2013 kreeg ze al eens een voorwaardelijke geldboete omdat ze een hek van de buurman had beschadigd en rode verf over een loungeset had gegoten.

Ook toen had ze al last van de illegale kroeg. ,,Ik slaap ‘s nachts om twee uur nog niet vanwege de basgeluiden”, zei de vrouw. Ze had de rechter een brief van 14 pagina’s gestuurd waarin ze de achtergronden van de zaak schetste. Wat de voorgeschiedenis ook was, ze mocht niet zomaar op een voor iedereen toegankelijke blog dit soort beweringen doen, opperde officier van justitie Klooster.,,Dit gaat alle perken te buiten.”

De officier richtte zich niet alleen tot de verdachte, ze sprak de tegenpartij die als publiek in de zaal zat ook vermanend toe. ,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier over en weer pesterijen plaatsvinden. Niemand wordt hier beter van, laat elkaar met rust.”

Klooster eiste een voorwaardelijke boete van 500 euro en een proeftijd van twee jaar. De rechter vonniste conform. De schadeclaim van de buurman – voor gederfde inkomsten en een door de rechter te bepalen bedrag aan smartengeld – was onvoldoende onderbouwd en werd afgewezen. De vraag van de buurman om de smadelijke teksten te verwijderen werd niet gehonoreerd. Maring oordeelde dat aan zo’n verzoek teveel haken en ogen zitten.

Nieuws

menu