Leeuwarden roept Sneek, Drachten en Heerenveen op om meer sociale huurhuizen te bouwen

Grote Friese plaatsen als Drachten, Sneek en Heerenveen moeten de ruimte krijgen om meer sociale huurhuizen te bouwen. Hiervoor pleit Leeuwarden.

Sociale huurwoningen.

Sociale huurwoningen. FOTO ARCHIEF LC

Lees meer over
Leeuwarden

,,Wij hebben in Leeuwarden erg veel voorzieningen, bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk onderdak hebben bij beschermd wonen of maatschappelijke opvang’’, zegt D66-wethouder Hilde Tjeerdema. Veel van die mensen komen uit andere Friese gemeenten en willen daar later ook weer naar terug. Dan moeten er buiten Leeuwarden wel voldoende sociale huurhuizen beschikbaar zijn. Hier ontbreekt het nu aan.

Hoofdstad draagt zwaarste lasten

Nieuws

menu