Blunder gemeente bij vergunning appartementen

De Vlietzone. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De gemeente Leeuwarden heeft geblunderd met de vergunning om pakhuis ‘Weda’ om te bouwen tot een appartementencomplex. Bezwaar maken lijkt daardoor onmogelijk.

De verbazing was maandag groot bij de stichting Vlietvaardig en omwonenden toen bouwvakkers begonnen met sloopwerkzaamheden in het voormalige pakhuis ‘Weda’ aan de rand van de Vlietzone. Want volgens jurist Jacco den Dulk van Vlietvaardig mocht dat helemaal niet. De stichting en de Vereniging van Eigenaren Vijverpark (van het naastgelegen pakhuis) hadden namelijk binnen de bezwaartermijn een beroepsschrift ingediend bij de rechtbank.

In de door de gemeente afgegeven vergunning staat letterlijk: ‘Indien tijdens die termijn beroep is ingesteld, blijft de vergunning buiten werking totdat op dat beroep is beslist’. Dat betekent dus dat er niet verbouwd mocht worden voordat bezwaren zouden zijn afgehandeld.

'We kregen een mail waarin stond dat de bewuste passage in de vergunning onjuist is en is strijd met het omgevingsrecht'

Vlietvaardig, de vereniging van eigenaren en twee anderen, eisten daarom dat de gemeente de activiteiten zou stoppen. ,,De gemeente zei in eerste instantie dat we dan maar naar de rechtbank moesten stappen, ook al is die gesloten. Later kregen we een mail waarin stond dat de bewuste passage in de vergunning onjuist is en is strijd met het omgevingsrecht. En daardoor geen consequenties heeft.”

Naar de rechter

Met andere woorden: de verbouwing kan starten. ,,Daardoor voelen wij ons op het verkeerde been gezet. Want als die bepaling er niet in had gestaan, hadden wij een voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd om te voorkomen dat er met de verbouwing zou zijn begonnen. Nu is die termijn verlopen. Het is toch bizar dat de gemeente zelf zo’n passage opneemt in de eigen vergunning en nu tot de conclusie komt dat die in strijd is met de wet?”

'Het is toch bizar dat de gemeente zelf zo’n passage opneemt in de eigen vergunning en nu tot de conclusie komt dat die in strijd is met de wet'

In een reactie laat de gemeente Leeuwarden weten dat de termijn voor een voorlopige voorziening is verstreken. De bewuste passage zou volgens de gemeente alleen voor de eigenaar bedoeld zijn en geen juridische basis bieden. Over de tegenstrijdigheid van de passage die door de gemeente zelf in de vergunning is opgenomen, wordt in het schriftelijke antwoord met geen woord gerept.

Ondanks dat de termijn voor een voorlopige voorziening is verstreken, stapt Vlietvaardig toch naar de rechter. ,,De enige reden dat wij die termijn hebben overschreden, is omdat de gemeente een fout heeft gemaakt bij de vergunning”, aldus Den Dulk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Vlietzone