Bij de gemeente Leeuwarden verdient iedereen minstens 14 euro per uur, blijkt uit beantwoording vragen van PvdA

De Oldehove en het gemeentehuis gezien vanuit de lucht.

De Oldehove en het gemeentehuis gezien vanuit de lucht. Foto LC/Arodi Buitenwerf

Het overgrote deel van de mensen die direct of indirect voor de gemeente Leeuwarden werken, verdient minstens 14 euro per uur.
Lees meer over
Leeuwarden

Dit antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA. De partij hecht veel waarde aan dit minimumloon, zoals het ook in de cao voor de overheid is opgenomen. Uitzendkrachten en payrollers die voor de gemeente werken, hebben er sowieso recht op. Hun gemiddelde bruto-uurloon bedraagt 18,38 euro, schrijven B en W.

Het college heeft niet altijd grip op klussen die via aanbesteding verricht worden. De gemeente kan hierbij maar beperkt looneisen stellen. De PvdA dringt aan op een goed minimumloon omdat het leven flink duurder is geworden.