Er liggen oude veenterpjes in de omgeving van het aan te leggen fietspad tussen Warten en de Fonejachtbrug: 'Advies vervolgonderzoek uit te voeren'

De aanleg van een fietspad en drempels op Stûkenwei tussen Warten en de Fonejachtbrug vergt waarschijnlijk meer archeologisch onderzoek. Er liggen oude veenterpjes in deze omgeving.

Voet van een beker die enkele jaren gelegen opdook in een veenterpje bij Warten.

Voet van een beker die enkele jaren gelegen opdook in een veenterpje bij Warten. Foto archief LC/Siep van Lingen

Lees meer over
Leeuwarden

Dit blijkt uit een advies van bureau MUG. Het voerde onderzoek uit in opdracht van de gemeente Leeuwarden, die plannen heeft om de Stûkenwei veiliger te maken. Deze weg, die via de Fonejachtbrug naar Earnewâld leidt, geldt als gevaarlijk. Er zijn veel ernstige ongevallen gebeurd.

Verkeersdrempels