Archeologen vinden bij Wyns een 3 kilometer lange dijk van 2200 jaar oud: zoiets is nog nooit eerder gevonden

Bij Wyns liggen restanten van een uitgestrekte dijk die vermoedelijk 2200 jaar geleden al is aangelegd. Deze ‘rug’ in het landschap was omgeven door tientallen sloten en een aantal woonterpjes.

Een tekening van het dijksysteem met bijbehorende sloten uit de late ijzertijd bij Wyns.

Een tekening van het dijksysteem met bijbehorende sloten uit de late ijzertijd bij Wyns. Bron: rapport RuG/provincie Fryslân

Lees meer over
Leeuwarden

Deze ‘kade’ lijkt zo’n 3 kilometer lang te zijn geweest, schrijft archeoloog Marco Bakker in een rapport van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin doet hij verslag van een opgraving die hij vorig jaar uitvoerde in de Wynserpolder ten noordoosten van Wyns. Het initiatief kwam van de provincie, die meer wilde weten over de historie van Friese veenweidegebieden.

Zeldzame vondst

Nieuws

menu