Bewoners zijn vaak laks met brandbeveiliging

De brandveiligheid van gevoelige Leeuwarder gebouwen gaat langzaam vooruit. De zwakke schakel zit echter vaak bij de gebruikers: die zijn te vaak laks.
Lees meer over
Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden voerde vorig jaar meer dan 150 controles uit in panden waarin veel of kwetsbare personen verblijven, bijvoorbeeld scholen, hotels, studentenhuizen en zorgcomplexen. In het overgrote deel van de gebouwen werden tekortkomingen gevonden, maar het waren er minder dan in eerdere jaren.

,,Het algemene beeld is dat de bouwkundige voorzieningen steeds beter op orde zijn’’, schrijft de gemeente. Probleem blijft dat eigenaren of gebruikers er te luchtig mee omspringen. Installaties vergen beter onderhoud, brandwerende deuren staan nog te vaak open en er wordt te weinig geoefend met ontruimingen.

'Het aantal bouwkundige gebreken nam af'

Neem bijvoorbeeld de 70 kinderdagverblijven in de gemeente. Hiervan kregen er 33 een controleur op bezoek. Maar liefst zestien keer was er iets mis met de werking of het onderhoud van brandmeldinstallaties of aanduidingen voor vluchtroutes. Het aantal bouwkundige gebreken nam af.

Bij de 64 basisscholen in de gemeente is het beeld vergelijkbaar. De helft werd gecontroleerd en in negentien gevallen bleek er iets mis met de installaties. In elf gevallen ontbrak een noodzakelijke brandscheiding.

Net zo vaak waren de vluchtroutes versperd met obstakels. Het aantal misstanden was desalniettemin een stuk lager dan een jaar eerder. Bij gevoelige woonfuncties en gebouwen met bijeenkomstfuncties is het beeld vergelijkbaar.

Appartementen boven winkels

De lastigste categorie bestaat ieder jaar weer uit de combinatie van winkels met hierboven gelegen appartementen. De gemeente controleerde twintig van zulke panden en constateerde dat de brandscheiding hiertussen in elf gevallen niet op orde was. De gemeente waarschuwt hier al jaren voor.

Aanleiding voor deze zorg is de dodelijke brand op de Kelders in 2013, waarbij de vlammen in de winkel beneden begonnen.

Nieuws

menu