Bewoners Valeriusflat zijn verkeersoverlast Europaplein beu: 'Zet er maar flitspalen neer'

Bewoners van de Valeriusflat in Leeuwarden ervaren pittige verkeersoverlast van het Europaplein. Zij willen maatregelen tegen de herrie van snel optrekkende auto’s en de grote stroom vrachtwagens.

Het Europaplein gezien vanaf de Valeriusflat. Rechtsboven de afslag naar de Heliconweg. Rechtsonder de Harlingerstraatweg richting Crystalic. Linksonder de Valeriusstraat en linksboven de Harlingerstraatweg richting binnenstad.

Het Europaplein gezien vanaf de Valeriusflat. Rechtsboven de afslag naar de Heliconweg. Rechtsonder de Harlingerstraatweg richting Crystalic. Linksonder de Valeriusstraat en linksboven de Harlingerstraatweg richting binnenstad. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Lawaai, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid veroorzaken een optelsom van klachten rond het Europaplein, stellen Tilly Posthuma en Jogchum Pel vast. Zij zitten in het bestuur van de vereniging van eigenaren (vve) in de Valeriusflat, op de noordelijke hoek van het verkeersplein en de Valeriusstraat.

Het plein was vroeger ovaalvormig, maar werd in 2017 heringericht tot een kleinere turborotonde met hieronder fietstunnels. Sindsdien is de geluidsoverlast toegenomen. Dit komt vooral van auto’s en motoren, die vanaf het plein optrekken in de richting van Crystalic. ,,In de oude vorm hadden bestuurders geen ruimte om snel op te trekken, maar nu wel’’, zegt Posthuma.

Auto’s rijden daar wel 80 tot 90 kilometer per uur, zien de flatbewoners. Dit levert veel lawaai op in hun woningen. Motoren zijn het ergst, merkt Posthuma: ,,Vooral in het weekend is het verschrikkelijk.’’ Pel: ,,Je kunt je ramen echt niet openzetten met die overlast.’’ Kozijnen en glas zijn vaak vies van roetdeeltjes.

Rammelstroken in de bochten

Extra lawaai kwam de afgelopen jaren ook van rammelstroken, die bij de heraanleg van het plein in de bochten zijn gelegd. Vrachtwagens die deze ribbels meepakken in hun bocht, veroorzaken trillingen. Vanwege deze klachten heeft de gemeente al enkele stroken verwijderd. ,,Ook andere stroken halen we binnenkort grotendeels weg’’, zegt Hein Waterlander van de gemeente. Die bevinden zich vooral aan de zuidzijde.

Er rijden veel te veel vrachtwagens over het Europaplein en de stadsring (Heliconweg/Valeriusstraat), vinden de bewoners. ,,Ze hoeven vaak helemaal niet door de stad’’, zegt Pel. Hij wijst op alternatieven zoals de Heak (N31) en de weg Marsum-Stiens en wil dat de gemeente meer doet om vrachtwagenchauffeurs over routes buiten de stad te leiden.

Ten slotte zijn er veel ergernissen over verkeersgebruikers die op de parallelweg tegen het verkeer in rijden en parkeren. Dat levert gevaar op. Bezorgauto’s, hotelgasten, van alles komt langs in de verkeerde richting. ,,Zelfs Omrin knalt hier pal tegen het verkeer in langs.’’

Betere bebording, meer controles

De vve-bestuursleden zijn begin dit jaar op het stadhuis geweest om hun klachten te bespreken, maar vinden dat er nauwelijks iets mee gebeurd is. Ze willen dat de gemeente de bebording verbetert en meer controles uitvoert.

Volgens Waterlander is een deel van de klachten niet zomaar op te lossen. ,,Ik kan me voorstellen dat verkeer hard optrekt en geluidsoverlast geeft, maar daar hebben we niet een-twee-drie een oplossing voor.’’ Wel wil de gemeente met omwonenden van de Harlingerstraatweg op zoek naar een nieuwe inrichting van de kruising met de Euterpestraat, tussen Crystalic en het Europaplein. Dit kan de snelheid remmen. De aanpak staat gepland voor 2025.

Volgens Waterlander worden vrachtwagenchauffeurs via bebording al gewezen op de Heak en andere routes om de stad. ,,Maar ik geloof best dat bewoners nog veel vrachtwagens zien langskomen. Op de stadsring mogen zij nu eenmaal rijden. Veel bestuurders moeten ook in de stad zijn om goederen af te leveren. En vrachtwagenchauffeurs die ’s avonds bijvoorbeeld vanuit Hurdegaryp richting Harlingen rijden, kunnen wij niet verplichten om de Heak te pakken.’’

Flitspalen

Pel wil snelheidscontroles bij hardrijders: ,,Zet er maar flitspalen neer. Dat werkt prima. In andere steden zie je die ook.’’ Gemeenten mogen zelf geen flitspalen plaatsen, zegt Waterlander. Alleen het Openbaar Ministerie heeft die bevoegdheid en stelt hier strenge voorwaarden aan: ,,Dat wordt gebaseerd op het aantal ongevallen of bijvoorbeeld auto’s die het rode licht negeren.’’ Een aanvraag voor het Europaplein is bij het OM niet kansrijk, denkt Waterlander.

De bewoners zien wel veel aanrijdingen en bijna-ongevallen. Dat gebeurt vooral wanneer ze via twee rijstroken tegelijkertijd de turborotonde willen oprijden. Pel: ,,Bestuurders kijken niet goed, ze willen er snel voor langs.’’

Vaak horen de bewoners piepende banden, getoeter en sirenes als het misgaat. De gemeente heeft in het begin extra belijning aangebracht om het oprijden voor bestuurders duidelijker te maken, maar wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid van automobilisten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden