Betere hulp voor oudere met psychische problemen

Weduwen en weduwnaars hebben een grotere kans op psychische problemen. Foto ANP

Ouderen met psychische problemen beter begeleiden. Dat is het doel van een nieuw netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties.
Lees meer over
Leeuwarden

Hiertoe slaan Noorderbreedte, thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Amaryllis, huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool de handen ineen.

,,Nu werken al deze organisaties wat langs elkaar heen. Het idee van het netwerk is dat ze elkaar gaan helpen en gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden’’, zegt Gea van Dijk. Zij is als lector Ouderen met psychische problemen vanuit Noorderbreedte en NHL Stenden Hogeschool betrokken als onderzoeker.

Betere zorg en ondersteuning

De samenwerking moet leiden tot betere zorg en ondersteuning voor ouderen met psychische problemen, in combinatie met lichamelijke of cognitieve problemen.

Ook studenten doen mee aan het project, als toekomstige zorgmedewerkers. Dat wordt gefinancierd door het landelijke ZonMw, een organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Die heeft een subsidie van ruim 50.000 euro verstrekt.

Het project richt zich in eerste instantie op de Leeuwarder wijk Aldlân, waar relatief veel ouderen wonen. Van de 1860 65-plussers hier (28 procent van de hele wijk) is 9 procent weduwe of weduwnaar. Zij hebben een grotere kans op psychische problemen.

Nieuws

menu